Turuosalised pakuvad välja idee apteegireformi muutmiseks, et ei tekiks apteegikriisi

 (9)
Aphoteka apteek
Aphoteka apteekFoto: Ilmar Saabas

Eesti Apteekide Ühendus (EAÜ) pakkus Eesti Proviisorite Kojale (EPK) välja kompromissettepaneku, mille kohaselt tänased mitteproviisorist omanikud saavad jätkata tegevust, kuid kõikidele avatavatele apteekidele kohaldub proviisoromandi nõue. Selline ettepanek hoiab ära apteekide mass-sulgemise. EPK volikogu otsustas, et on valmis alustama EAÜ-ga sellesisuliste koostööläbirääkimiste pidamist, et leida parim lahendus apteegireformi läbiviimiseks.

„Arvestades apteegireformiga kujunenud olukorda, kus valitsuskoalitsioon on seaduse uuesti avanud, pakkus EAÜ välja kompromissi, mida EPK volikogu eile ka arutas. Ühiselt on oluline jõuda selleni, et kevadel jääb ära apteekide mass-sulgemine, tagatud on ravimite kättesaadavus, apteegiteenuse säilimine ja apteekrite töörahu," ütles EAÜ juhatuse liige, proviisor Timo Danilov.

Danilovi sõnul on apteekerkonnas tekkinud ootus, et proviisoromandi nõue säiliks. „Meie poolt esitatud kompromiss võimaldaks tänastel mitteproviisoritest omanikel oma tegevust jätkata, aga nad ei saaks uusi apteeke avada. Selline kompromiss piirab küll tänaseid omanikke, kuid samas toetab proviisorapteekide laienemist. Niimoodi tekib orgaaniline liikumine proviisorapteekide suurema osakaalu poole," selgitas Timo Danilov.

Turuosaliste valmisolekut koostööks toetab ka tõsiasi, et apteegiteenus on juba täna väga heal tasemel. „Seda seisukohta jagab Proviisorite Koda, kes on seda korduvalt ka avalikult kinnitanud. Selline lahendusettepanek hoiab ära apteekide massilise sulgemise järgmise aasta kevadel. Niimoodi ei vähene apteegiteenuse kättesaadavus, mis on kokkuvõttes kõigi osapoolte jaoks olulisim," lisas Danilov.

Seotud lood:

Turuosalised loodavad, et riik kiidab tekkinud idee heaks ja arvestab seda apteegireformi edasistes aruteludes.

Eesti Apteekide Ühendus (EAÜ) on mittetulundusühing, mis esindab ca 300 Eesti apteeki, sh BENU, Terve Pere Apteegi, Südameapteegi ja Euroapteegi apteeke.

Advokaadibüroo Sorainen partneri ja vandeadvokaadi Allar Jõksi kommentaar:

Vastavalt täna avaldatud pressiteatele, pakkus Eesti Apteekide Ühendus (EAÜ) Eesti Proviisorite Kojale (EPK) välja kompromissettepaneku, mille kohaselt tänased mitteproviisorist omanikud saavad jätkata tegevust, kuid kõikidele avatavatele apteekidele kohaldub proviisoromandi nõue. Minu hinnangul on õiguslikust vaatepunktist lähtuvalt tegemist hetkel ühe parima võimaliku lahendusega, vältimaks potentsiaalset apteegikriisi. EAÜ ettepanek ei sisalda apteegireformi sajaprotsendilist tagasipööramist (säilib nõue, et kõik uued asutatavad apteegid peavad kuuluma proviisoritele), kuid muudab võimalikuks hetkel tegevusluba omavate üldapteekide tegevuse jätkumise ka pärast 1. aprilli 2020. Põhiseaduse kontekstis saab ütelda, et tegemist on kindlasti legitiimse eesmärgiga, sest igaühel on õigus tervise kaitsele. Lisaks aitaksid muudatused leevendada hetkel tegevusluba omavate üldapteekide mitteproviisoritest omanikele apteegireformiga ettenähtud omandipõhiõiguse intensiivset riivet."

Advokaadibüroo Sorainen on nõustanud Eesti Apteekide Ühendust apteegireformiga seotud küsimustes.