Tuuleenergia toetusi maksti teises kvartalis kolmandiku võrra rohkem

 (14)
Paldiski tuulepark
Paldiski tuuleparkFoto: Eesti Energia

Tuuleenergia moodustas teise kvartali taastuvenergia kogutoodangust 37,7 protsenti ning toodetud 143 gigavatt-tundi oli eelmise aasta sama perioodiga võrreldes heade tuuleolude toel kolmandiku võrra suurem. Elering maksis tuuleenergia eest toetusi seejuures 6,2 miljonit eurot ehk 30 protsendi võrra rohkem kui eelmise aasta samal perioodil.

Kogu toodetud tuuleenergiast sai toetust 82 protsenti ning poole aasta jooksul on makstud välja 45 protsenti käesolevaks aastaks plaanitud tuuleenergia toetustest.

Taastuvenergia kokku moodustas selle aasta teises kvartalis 17,3 protsenti elektrienergia kogutarbimisest, mis on ligi kolme protsendi võrra rohkem kui möödunud aasta samal ajal. Mullu kattis taastuvenergia 14,6 protsenti kogutarbimisest ja tunamullu 17 protsenti. Selle aasta sihttasemeks on Eesti seadnud 15,2 protsenti.

Biomassist, biogaasist ja jäätmetest toodetud elektrienergia moodustas tänavu teises kvartalis 60 protsenti taastuvenergia toodangust. Neist kütuseliikidest toodeti kolme kuuga elektrit 227 gigavatt-tundi. Mullu oli toodang ligi 20 protsenti väiksem, kuid ka õhutemperatuur oli möödunud aastal aprillist juunini läbivalt keskmiselt kõrgem kui tänavu ja seega elektrit ja soojust koos tootvate jaamade koormus tõenäoliselt väiksem. Biomassist, biogaasist ja prügist toodetud elektrile maksti toetust tänavu teise kvartali jooksul 10,5 miljonit eurot.

Seotud lood:

Hüdroenergiast toodeti elektrit tänavu teises kvartalis kuus gigavatt-tundi ja toetusteks kulus 180 191 eurot.

Toetust saavate päikesepaneelide omanike arv kasvab jätkuvalt kiires tempos ja praegu toodavad päikesepaneelidega elektrienergiat juba üle 750 tootja, sealhulgas nii eraisikud kui äriettevõtetele kuuluvad võimsamad päikeseelektrijaamad. Selle aasta teises kvartalis oli päikesepaneelide abil toodetud ja võrku antud elektrienergia kogus 2,2 gigavatt-tundi. Lisandunud päikesepaneelide toel on see näitaja kasvanud aastases võrdluses ligi kaks korda.

Kuna enamuse toodetud päikeseenergiast tarbivad mikrotootjad ise kohapeal ära, siis hinnanguliselt võib päikesepaneelide abil toodetud elektri üldkogus olla toetust saanud kogusest 4-5 korda suurem.

Kokku maksis Elering teises kvartalis taastuvenergia toetust 317 gigavatt-tunni elektrienergia eest summas 17 miljonit eurot, mida on veerandijagu mullusest enam.

Tõhusa koostootmise toetust maksti tänavu teises kvartalis kolmandiku võrra vähem kui eelmise aasta samal ajal – 810 000 eurot. Tõhusa koostootmise režiimis toodeti elektrienergiat 25 gigavatt-tundi.
Taastuvenergia ja tõhusa koostootmise toetusi rahastavad elektritarbijad taastuvenergia tasu kaudu. Tasu kogus Elering teise kvartali jooksul 18,9 miljonit eurot.