TV3 VIDEO | MTA kavandab koostööd maailma suurima üüripindasid vahendava portaaliga Airbnb

 (20)

Maksu- ja tolliamet (MTA) tõdeb, et üüritulust laekuva tulu maksustamine on aastatega paranenud. Selles osas kavandatakse ka koostööd maailma suurima üüripindasid vahendava portaaliga Airbnb, kus võivad andmete esitajale rakenduda soodustused.

MTA andmetel on aastane üüritulu maht suurusjärgus 150 miljonit eurot ja iga-aastaselt jääb riigil hinnanguliselt üüritulult saamata umbes 25 miljonit eurot.

MTA peadirektori asetäitja Rivo Reitmanni sõnul on olukord aastatega paranenud, kuid siiski on väga palju neid, kes oma üüritulu ei deklareeri. "See huvi on selgelt mõlemapoolne, nii üürileandja kui -võtja, sest on üür on 20 protsenti odavam," selgitas Reitmann.

Paljude maksudest kõrvalehoidjate nimed jõuavad MTA-ni läbi vihjete, kui osapoolte vahel on tekkinud probleemid.

MTA kontrollib ka ise pisteliselt neid inimesi, kellel on andmebaaside järgi potentsiaalset üürikinnisvara.

Turgu on aidanud korrastada ka üürikinnisvarale orienteeritud ettevõtete tekkimine.

Amet on üsna lähedal kokkuleppele rahvusvahelise üüripindade jagamise portaaliga Airbnb. "Küsimus ei ole lihtsalt andmete jagamises, vaid loomulikult peab see käima läbi vabatahtliku printsiibi. Nemad peavad oma klientidelt ka küsima, kas nad võivad neid jagada, sest vastasel juhul nad andmeid jagada ei tohi. Mingit kohustust neil ei ole," selgitas Reitmann.