Ühispank kannab õppelaenu automaatselt üle

 (2)

Õppelaen kantakse automaatselt nende tudengite kontodele, kellel olid kõik õppelaenu saamiseks nõutavad tingimused 15. septembriks täidetud.

Eesti Ühispanga eralaenude arendusjuht Triin Messimas ütles ETAle, et kuni 30. septembrini makstakse õppelaenu automaatselt neile, kes jõuavad pärast 15. septembrit nõutavad tingimused täita, näiteks täiendavad käenduslepingud sõlmida.

Õppelaenu makstakse nominaalse õppeaja ulatuses.

Kui laenusaaja ei soovi selleaastast õppelaenu automaatselt, pidi ta esitama vastava panga vormil avalduse ükskõik millisesse Ühispanga kontorisse või tähitud kirjaga hiljemalt 5. septembriks.

Informatsiooni selle kohta, kas õppelaenu väljamaksmiseks vajalikud tingimused on täidetud, saab Ühispanga kontoritest. Kui algava õppeaasta laenusumma ei ole piisavalt tagatud, soovitab pank sõlmida pangas uued käenduslepingud. Neil õppelaenusaajatel, kellele laenu automaatselt välja ei maksta, soovitab Ühispank algaval õppeaastal õppelaenu saamiseks esitada pangale kirjalik taotlus.

Õppelaenulepingute sõlmimine esmakursuslastega algas 26. augustist. Esmakursuslased hakkavad laenu kätte saama alates oktoobrist.

Hansapangast varem õppelaenu võtnud tudengid peavad pangale hiljemalt 14. septembriks teatama, kui nad tänavu automaatselt õppelaenu ei soovi. Korduvtaotlejatele, kellel on õigus ka sel õppeaastal õppelaenu saada, kannab pank juhul, kui kõik laenu võtmiseks vajalikud tingimused on täidetud, laenu automaatselt kontole 16. ja 23. septembril, teatas ETAle Hansapank. Seda, kas laenu saamiseks vajalikud tingimused on täidetud, saab kontrollida hanza.netis. Esmataotlejatele kannab pank laenusumma kontole alates 1. oktoobrist.