Ühisrahastuskeskkonnas noolib investoritelt suurt summat Valgamaal asuv hooldekodu

 (9)
Kui suur on hooldekodu kuutasu?
Ühisrahastuskeskkonnas noolib investoritelt suurt summat Valgamaal asuv hooldekodu
Foto: Google / ekraanipilt

Majanduslikult keerulisel ajal ei ole otsa saanud inimeste soov investeerida. Seda näitab ka Crowdestate plarvormil raha kaasav hooldekodu projekt, mille sihist on puudu vaid 41 500 eurot. Tegemist on Helme Pansionaadiga Valgamaal. Kokku on neil plaanis mitmes etapis kasutada lausa 800 000 eurot ühisrahastajate finantsi.

Plaan on lisaks olemasolevale 75-kohalisele hooldekodule ehitada naaberkinnistul asuvasse endisesse kutseõppekeskusesse 160-kohaline hooldekodu. Hoone on soetatud ja seda on hakatud ka korda tegema. 800 000 eurot on aga puudu ning esimeses etapis kaasatakse sellest maksimaalselt 250 000 eurot. Juba on 532 investorit 208 500 eurot kokku ajanud. Natuke on veel minna.

Kuidas pansionaadil seni läinud on?

Helme Pansionaat AS ei ole viimastel aastatel olnud just kasumlik asutus. 2018. aastal teeniti 675 711-eurose käibe juures 1698 eurot kasumit. Omakapital on suudetud miinusest siiski väikesesse plussi tuua. Pansionaadi omanikuks on Sven Allas. Laienduse jaoks kasutatakse aga juriidilist keha JIB Consult, mille eesotsas on tema abikaasa Kerli Allas.

Kokku soovivad pansionaadi pidajad investeerida 1,16 miljonit eurot. Omafinantseering oleks seejuures 210 000 eurot, PRIA toetus 150 000 ning 800 000 eurot soovitakse koguda mitme etapi kaupa ühisrahastajatelt. Investeeringu oodatav tulusus on 12% ning tegemist on tagatud laenuga.

Etapi kaupa ehitus. Mängus ka isiklik käendus

JIB Consult OÜ ehk sponsor (Crowdestate kutsub raha kaasajaid sponsoriteks - T.S.) omab Helme alevikus Kooli tn 1 kinnistut, kuhu rajatakse kuni 160-kohaline hooldekodu. Crowdestate investorid annavad Kooli tn 1 hüpoteegi tagatisel JIB Concult OÜ-le laenu, mille arvelt finantseeritakse Kooli tn 1 hoone ümberehitust. Esmalt ehitatakse välja 60 kohta ja võetakse need kasutusse 2020.a. IV kvartalis. Seejärel ehitatakse välja 40 voodikohta. Finantseerimiskampaaniate toel ehitatakse välja 100 voodikohta. 60 voodikohta jääb reservi ja see ehitatakse välja nõudluse tekkides.

Lisaks 1. järjekoha hüpoteegile tagavad investorite laene Helme Pansionaat AS käendus summas 450 000 eurot ja Sponsori võtmeisiku Sven Allas'e isiklik käendus summas 100 000 eurot. Helme Pansionaat AS opereerib alates 2014. aastast Kooli tn 10 kinnistul asuvat 75-kohalist hooldekodu. Ettevõtte 2019. aasta käive oli 705 000 eurot ja 2020. aasta esimeses kvartalis 204 000 eurot. Helme Pansionaat üürib olemasolevat 75-kohalist hoonet Helme Hoolekandekeskus OÜ-lt, kes on omanikega seotud äriühing ja kes teenindab üürirahavoost pangalaenu.

Abikaasade on tegusad ettevõtjad

Sponsori võtmeisikuks on Sven Allas, kes on tegutsenud ettevõtluses alates 2006. aastast. Praegu tegutseva hooldekodu asutas ettevõte 6,5 aastat tagasi ning on seda siiamaani edukalt pidanud. JIB Consult OÜ ainuosanikuks on Kerli Allas, kes on Sven Allase abikaasa ning osalenud hooldekodu pidamises alates selle loomisest. JIB Consult OÜ on siiamaani tegelenud ehitusmaterjalide müügiga Norra turul. Ettevõtte 2018. aasta müügitulu oli 927 000 eurot ja 2019. aastal 938 000 eurot. Puhaskasumit teenis ettevõte 2018. aastal 43 837 eurot. Investoritele edastatud kirjelduses on öeldud, et edaspidi hakkab JIB Consult OÜ tegelema üksnes Kooli tn 1 hooldekodu opereerimisega ja ehitusmaterjalide müük hakkaks toimuma Sponsori teise äriühingu alt. Alates 2009.aastast on Sven Allas tegelenud ehituse peatöövõtuga Norras.

Milline on piirkonna hooldusteenuse turg?

Ettevõte on potentsiaalsetele investoritele kirjeldanud turu olukorda. 2017. aasta andmetel tegutses Valga maakonnas 11 hooldekodu kokku 742 kohaga ja Viljandi maakonnas 14 hooldekodu kokku 590 kohaga. Helme hooldekodud omaksid kahe maakonna peale kokku umbes 12%-list turuosa arvestades voodikohtade arvu. 80-aastaseid ja vanemaid elanikke on Viljandimaal umbes 3000 ja Valgamaal ligi 1900. Oma 175 kohaga kokku võiks Helme hooldekodud hõlmata umbes 3,5% potentsiaalsetest hooldekodu teenuse vajajatest nendes kahes maakonnas.

Kui suur on hooldekodu kohatasu?

Hooldekodude kohamaksumused on suhteliselt ühtlustunud. 1paigake.ee hinnaotsingu raames jäävad Valga- ja Viljandimaa hooldekodude kuutasud 600 - 900 euro vahele sõltuvalt, mis on teenuse hinna sisse arvestatud. Odavama hinna hooldekodud on valdavalt omavalitsuste omanduses ja mõeldud oma valla inimestele ning reeglina tuleb arvestada täiendava kuluga (nt. ravimid ja abivahendid). Teenuse hinda on survestanud tööjõukulude kasv. Helme hooldekodu hooldajate palk on ligi 20% kõrgem kui Valgamaa hooldajate keskmine palk. Helme hooldekodu kohamaksumus on 2020. aasta algusest 900 eurot kuus. Hind sisaldab kõiki teenuseid - majutus, toitlustus, ravimid ja meditsiiniteenus (sh. transport).

Oluline on mainida, et investorid ei pea siinkohal ootama, et hooldekodu elanike tasudest neile raha tiksuma hakkab. Crowdestate'i investorite laenu tagasimakse toimub projekti käivitumise järgselt pikaajalise pangalaenuga refinantseerimise teel. Hooldekodu pidaja senist 75-kohalist Helme Pansionaati on finantseerinud Swedbank, kes on ka avaldanud valmisolekut refinantseerida ehituslaenu peale kasutus- ja tegevusloa saamist.