Ühistu plaanib Paldiski Lõunasadama juurde kalasadamat

 (2)
Ühistu plaanib Paldiski Lõunasadama juurde kalasadamat
Foto: Ilmar Saabas

Eesti traalpüügi ühistu plaanib Paldiski Lõunasadama juurde aadressile Jaama 6c väikesadamat kalalaevade teenindamiseks.

Praegu asub seal traalpüügi ühistu uus 3400-ruutmeetrine tootmiskompleks ja külmhoone. Kinnistu kuulub Paldiski Linnahoolduse OÜ-le, ühistule on seatud hoonestusõigus. Ühistu kodulehe järgi on kompleksi projekteeritud tootmisvõimsus kuni 200 tonni kalatöötlemist ööpäevas. Ühes vahetuses töötab 10 inimest, kokku plaanib ühistu tööle võtta kuni 30 inimest, teatas BNS.

Paldiski linn algatas detailplaneeringuga kavandatava sadama keskkonnamõju hindamise protsessi ning praeguseks on valminud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm, mis on avalikul väljapanekul ja millele saab 11. veebruarini esitada ettepanekuid.

KSH programmi avalik arutelu toimub 14. veebaruaril.

Algatatud detailplaneeringuga haaratud maa-ala suurus on 15.085 ruutmeetrit. Planeeringuga määratakse kindlaks sadama territooriumi ja akvatooriumi, sadamakai ja muu seonduva infrastruktuuri asukoht ning suurus. Samuti maa-ala heakorrastus, liikluskorraldus ning tehnovõrkudega ja varustusega seotud lahendused.

Eesti Traalpüügi Ühistu tegi 2009. aasta majandusaasta aruande järgi käivet ligi kuus miljonit krooni, kasum oli 2,7 miljonit krooni.

Ühistu investeeris põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) vahendusel saadud toetusega uude kompleksi ja tootmishoonesse ning võttis selleks tulundusühistu liikmetelt 8,6 miljonit ja pangast 5,6 miljonit krooni laenu. Unicredit Banki kasuks seati Jaama 6c hoonestusõigusele hüpoteek summas 19,5 miljonit krooni. Laenu intressimäär on 7,9 protsenti ja see tuleb tagasi maksta 2024. aastaks.

Ühistuliikmetelt saadud laenu intressimäär on 12 protsenti ja laen tuleb tagasi maksta 2015. aastaks.

Eesti Traalpüügi Ühistu on asutatud 2005. aastal ja see on spetsialiseerunud traalpüügile, külmutatud kala ja vürtsikala ekspordile. Töödeldavatest kalaliikidest on peamised kilu ja räim.

Eesti Traalpüügi Ühistusse kuuluvad DGM Shipping AS, Esmari Laevad OÜ, Krapesk AS, Prangli Kalandusühistu ja OÜ Kalavara.

Ühistu peamised tooted on külmutatud kilu ja räime 15 kilogrammised plokid ja klassikaline vürtsikilu ning -räim. Enamus ettevõtte toodangust eksporditakse ning peamised turud on Ukraina, Venemaa, Moldova ja Rumeenia.