Ühistupanga nõukogu: fookuses on tegevuslitsentsi saamine

 (7)
Eesti Ühistupanga asutamine 18.06.2015
Eesti Ühistupanga asutamine 18.06.2015Foto: Karli Saul

Eile, 20. juulil toimunud Eesti Ühistupanga nõukogu korralisel koosolekul arutati peamise küsimusena panga kaheteist kuu tegevusplaani.

Ühistupanga nõukogu esimehe Mae Hanseni sõnul on järgmise aasta jooksul
pangal fookuses tegevuslitsentsi saamine. “Hilissügisel on Ühistupangal
kavas esitada Finantsinspektsioonile taotlus tegevuslitsentsi saamiseks,
selle menetlemine kestab tõenäoliselt ligi aasta. Kuna Eesti on euroala
liige, peab pangandustegevuseks vajalik litsents saama heakskiidu ka
Frankfurtist Euroopa Pangandusjärelevalvelt,” selgitas Hansen.

Teise olulise teemana arutas nõukogu tegevjuhtkonna tööjaotust ja
vajalikke ettevalmistusi panga tegevuse alustamiseks. Mae Hanseni sõnul
sisaldavad ettevalmistustööd nii tugeva meeskonna komplekteerimist kui
ka näiteks IT-platvormide valikut. “Kindlasti on nõukogu jaoks oluline
teema riskijuhtimise korraldamine, sest tänapäeva finantsmaailmas on
just erinevate finants-ja operatsiooniriskide professionaalne juhtimine
üks tähtsamaid panga jätkusuutlikuse aluseid,” lisas Hansen.

“Mul on nõukogu esimehena hea meel, et nõukogu liikmed on pühendunud
panga edukasse ülesehitamisse. Kui tavapäraselt kohtuvad ettevõtete
nõukogud kord-kaks kvartalis, siis Ühistupanga nõukogu leppis kokku
kohtuda kaks korda kuus, et aidata oma suurte kogemuste ja erinevate
kompetentsidega tegevjuhtkonnal pank edukalt käivitada," ütles Mae
Hansen.

Seotud lood:

Ühistupanga nõukogu korralisele koosolekule järgnenud lõunasöögil osales
ka Ühistupanga loomise idee üks algatajatest, Tallinna linnapea Edgar
Savisaar, kes huvitus lähitulevikus panga ees seisvatest ülesannetest ja
omalt poolt soovis panga nõukogule ja juhatusele jõudu panga
ülesehitamisel.

Eesti Ühistupanga asutamiskoosolek toimus 18. juunil Estonias ja sellel
nimetati panga nõukogu liikmeteks Mae Hansen, Jüri Mõis, Taavi Aas, Ain
Hanschmidt, Jaanus Murakas, Kalev Kreegipuu, Hardi Kampus ja Ahti
Kallaste.

Eesti Ühistupanga asutajateks olid 119 eraisikut ja 34 juriidilist
isikut. Nende hulgas olid Tallinna linn, Mainor, E-Piim Tootmine,
Silikaat Grupp, Saidafarm, Fund Ehitus, Endover KVB ja Seven Oil. Samuti
olid asutajaliikmeteks Põlvamaa, Kambja, Maaelu Edendamise ja Kehtna
Hoiu-Laenuühistud, EELK Varahaldus ning mitmed väikesed ettevõtted nagu
näiteks Perearstikeskus Remedium.