Ukraina keskpank: pole põhjust administratiivselt kehtestada piiranguid rahaturule ja valuutavahetusele


Ukraina keskpank: pole põhjust administratiivselt kehtestada piiranguid rahaturule ja valuutavahetusele
Ka sõjaseisukorra ajal ei tohi Ukraina pangaautomaatides sularaha otsa saada

Ukraina keskpanga juht Yakiv Smolii kohtus täna Ukraina 40 suurema panga juhtidega.

Arutati vajalike ettevalmistusi juhuks kui Ukraina kuulutab välja sõjaseisukorra 60 päevaks.

„Keskpank ei näe ohtu katkematuteks pangatoiminguteks ajal kui Ukraina kuulutab välja sõjaseisukorra,“ teatas Ukraina keskpank. „Pangandussektori likviidsus ulatub 75 miljardi grivnani (2,4 miljardi euroni), mida on piisavalt tegevuse jätkamiseks.“

Seetõttu pole vaja kehtestada administratiivseid piiranguid rahaturul ja valuutavahetusel.

„Pangad võivad nagu varemgi kasutada tavalisi likviidsusinstrumente ja ka erakordselt likviidsusabi,“ teatas Smolii. „Me jälgime hoolega valuutaturu arenguid ja oleme valmis teostama valuutaturul tugioste vältimaks negatiivsest meelestatusest tingitud valuutakursi liikumisi. Keskpangal on piisavalt vahendeid ja instrumente valuutaturul sekkumiseks. Hetkel on Ukraina valuutareservid 17,8 miljardit dollarit.“

Ukraina pankade tippjuhid kinnitasid, et nad on valmis tagama maksete liikumise, sularahamaksed ja sularaautomaatide täitmise sularahaga.

Keskpank nõudis, et turuosalised tagaksid pangandussüsteemi toimimise nagu midagi poleks juhtunud kui kehtestatakse sõjaseisukord.