Ülemaailmse kvaliteedipäeva tähistamine lükkub Eestis edasi


Kuigi neljapäeval on ülemaailmne kvaliteedipäev, toimub selle tähistamiseks Eestis kvaliteedikonverents sel aastal novembri keskel.

Eesti Kvaliteediühingu (EAQ) ja Euroopa kvaliteediorganisatsiooni (EOQ) juhatuse liige Tiia Tammaru ütles ETAle, et ülemaailmse kvaliteedipäeva ja üleeuroopalise kvaliteedinädala tähistamiseks korraldatav Eesti rahvusvaheline konverents lükkus tänavu 15.-16. novembrile, sest selle korraldamist takistasid paljud üheaegsed samalaadsed üritused.

"Kuna kvaliteedialased konverentsid toimuvad umbes samal ajal nii Soomes, Lätis kui näiteks Ts^ehhis, siis püüdsime oma ürituse ajagraafikus hajutada," sõnas Tammaru.

Tammaru sõnul on kvaliteedipäeva ja -nädala tähistamine mõeldud laiemas plaanis elukvaliteedi ja tootmise täiuslikkuse edendamiseks. Samas tunnistas Tammaru, et kvaliteedisertifikaatide väljastamine ja selleks vajaliku hindamise läbiviimine on paljude ettevõtete põhiäri ka Eestis.

Kvaliteedipäeva ja -nädala tähistamiseks korraldatakse lisaks konverentsidele ka parimate kvaliteeti järgivate ettevõtete autasustamisi ning sellel ajal ilmub tavalisest rohkem teemakohalisi artikleid.

Põhilisteks ka Eestis taotletavateks kvaliteeditunnistusteks on ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemide sertifikaat ning ISO 14.001 keskkonnajuhtimissüsteemide sertifikaat. Valdavalt kvaliteedijuhtimisele on praeguseks välja antud Eestis sertifikaadid 184 ettevõttele.

Eraldi valdkond on toodetele väljastatavad sertifikaadid, mida antakse eelkõige kõrgendatud ohtlikkusega toodetele.

Tänavusel kvaliteedikonverentsil Tallinnas tullakse tagasi juhtimise ja kvaliteedi ühe olulise aluse - mõõtmise juurde. Ilma mõõtmise või hindamiseta on raske otsustada tulemuste sobivuse üle ning kavandada edasisi tegevusi. Konverentsi patrooniks on professor Hans Dieter Seghezzi, kes on olnud Saksamaa juhtimisteooria arendamise üheks eestvedajaks. Välisesinejate kõrval astuvad erinevates sessioonides üles Siim Kallas, Tõnis Arro, Igor Rõtov, Rein Lang, Aavo Kokk, Ilmar Petersen, Tarmo Noop ja teised.