United Utilities müüb osaluse Tallinna Vees

 (23)
United Utilities müüb osaluse Tallinna Vees
Scanpix

United Utilities müüb Veolia Water UK PLC le oma peamised osalused Briti veeregulaatori poolt mittereguleeritud vee-ettevõtjates Ühendkuningriigis ja Euroopas, sealhulgas oma kaudse 26,5-protsendilise osaluse AS-is Tallinna Vesi.

Teiste Veolia Water UK PLC ga sõlmitud kokkuleppe alusel müüdavate varade hulka kuuluvad muuhulgas United Utilities'i osalus Sofiyska Voda AD-s Bulgaarias, Aqua Spolka Akcyinas Poolas ning osalused mitmetes Ühendkuningriigis asuvates vee-ettevõtjates.

Tehingu koguväärtus on ligikaudu 174,2 miljonit naela, millest 108,6 miljonit naela moodustab tehingu lõpuleviimisel makstav raha ning 65,6 miljonit naela ostja poolt üle võetav netovõlgnevus. Täiendavad 10 miljonit naela makstakse rahas hiljem, teatud tingimuste täitumisel.

Tehingu lõpuleviimine sõltub mitmete nõusolekute ja ametkondlike lubade
saamisest, kuid tehing loodetakse lõpule viia 2010. aasta teises pooles.