Urve Palo sai valitsuselt volitused asutada Rail Balticu valdusettevõte

 (10)
Urve Palo ja Sandor Liive
Urve Palo-majandus- ja taristuministerFoto: Vallo Kruuser

Valitsus andis täna majandus- ja taristuminister Urve Palole volitused asutada Rail Balticu valdusettevõtte Eestis ning omandada 1/3 suurune osalus Rail Balticu rahvusvahelises ühisettevõttes, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

Läti Vabariigis asutatav Rail Balticu ühisettevõte, mille põhitegevuseks saab kiire raudtee projekteerimine, ehitamine ja rahvusvaheline turustamine, luuakse eeldatavasti septembri jooksul.

Vastavalt Eesti, Läti, Leedu ühisettevõtte asutamislepingu projektile teevad asutajad 2014. aastal esimesed aktsiakapitali sissemaksed mahus 650 000 eurot aktsionäri kohta. Summa kantakse loodavale Eesti valdusettevõttele riigieelarvest, valdusettevõte teeb omakorda sissemakse ühisettevõttesse.

Lisaks on riigieelarves ette nähtud 240 000 eurot osakapitali sissemakseks. Palo kinnitusel on need summad riigieelarves juba varasemalt planeeritud.

Valdusettevõtte nimi on RB Estonia OÜ ning ühisettevõtte nimeks saab RB Rail. Valdusettevõte võtab tööle ainult ühe palgalise töötaja, mis tähendab, et juhatus on üheliikmeline, nõukogu aga kolmeliikmeline.

Eesti valdusettevõtte peamine ülesanne on Eesti riigi huvide esindamine ühisettevõttes Rail Balticu projekti arendamisel. Samuti on eesmärgiks toetada Eesti ainuosaniku huve muuhulgas Euroopa Liidu rahastustaotluste, projekteerimis-, ehitus- ja muude hangete ning ühisettevõtte aktsionäride leppes ette nähtud finantseerimislepingute ettevalmistamises ja projekti äriplaani koostamises.

Ühisettevõtte loomine ning selle kaudu Rail Balticu projekti elluviimine on eesmärgiks seatud valitsuse tegevusprogrammis ja "Transpordi arengukavas 2014-2020“. Rail Balticu ühisettevõtte loomises on kokku leppinud Balti riikide peaministrid.