USA ja Euroopa Liidu banaanisõda jätkub


USA ja Euroopa Liidu banaanisõda jätkub
----

USA teatas eile, et ei nõustu Euroopa Liidu uue ettepanekuga banaanikaubandust puudutavas vaidluses, sest see jätab alles Kariibi mere äärsete banaanitootjate privileegid ja rikub endiselt WTO kehtestatud vabakaubanduse tingimusi.

Euroopa Liit pakkus välja üleminekuperioodi, mille vältel vastava loa saanud riikidele kehtiksid kindlad impordikvoodid, mille alusel nad saaksid eelisõiguse Euroopa turule.

USA ja Ladina-Ameerika suurte banaanitootjariikide nn. banaanisõda Euroopa Liidu vastu kestab juba mitu aastat, sest Euroopa Liit on andnud eelisseisundi banaanikaubanduses endistele Kariibi mere, Vaikse ookeani ja Aafrika kolooniatele.

USA kaubandusesindaja Charlene Barschefsky teatel kavatseb USA Euroopa Liidu ettepaneku vaidlustada, sest see pole kooskõlas WTO reeglitega.

Euroopa Liit on lubanud WTOle praeguse kvootidel ja tollitariifidel põhineva banaaniimpordi aastaks 2006 üle viia ainult tollitariifidel põhinevaks.