Uuring: avalik sektor teeb erafirmadele ära- töö on eesmärgistatud ja loob väärtust ning arenguvõimalused on suuremad

 (37)
Janno Järve
Janno JärveFoto: TERJE LEPP

Avalik sektor tuleb erasektorist paremini toime töötajatele töö eesmärgi mõtestamise ja laiema väärtuse näitamisega, selgub Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR läbi viidud uuringust.

Töötajad enamasti tahavad, et nende tööl oleks laiem eesmärk või mõju. Riigisektoris on igapäevatöö seos ühiskonna toimimisega kindlasti selgemalt nähtav. Erasektoris, kus ettevõtte head tulemused väljenduvad peaasjalikult kõrgemas käibes ja suuremas kasumis, tuleb rohkem pingutada selle nimel, et majandustulemused oleksid tõlgendatavad väärtustesse, mis inimestele tõeliselt korda lähevad,“ nentis CentARi vanemanalüütik Janno Järve.

Töö mõttekus paistab olema eriti tähtis just noortele. „Praegused tööturule sisenejad otsivad enam oma tööst mingit sügavamat eesmärki ning on selle olemasolul kohati nõus isegi mõnevõrra madalama palgaga,“ ütles Järve.

Järve sõnul näevad avaliku sektori teenistujad oma töös ka rohkem arenguvõimalusi – väljakutseid, võimalusi omandada töö käigus uusi oskusi ja teadmisi ning neid ka rakendada.

„Avalikul sektoril on seega mitmeid tugevusi, mida töötajate värbamisel ära kasutada – mõttekas töö ja head arenguvõimalused on päris hästi kõlavad sõnumid. Et olla talentide silmis atraktiivne, tasub neid kindlasti rohkem välja tuua,“ soovitas Janno Järve.

CentAR kogus veebiküsitluse käigus 4375 avaliku sektori teenistuja tagasiside ja kõrvutas tulemused 500 erasektori töötaja hinnangutega. Ühtekokku hangiti vastuseid 18 erineva teemavaldkonna kohta, vastajatel paluti näiteks hinnata oma rahulolu töökollektiivi ja juhiga, arengu- ja karjäärivõimalusi, töötasu ja töökoormust.