Uuring: Eesti äriliidrid toetavad Rail Balticu ning Tallinna-Tartu kiirtee rajamist

 (12)
Berliin-Tallinn Rongiga
Foto: Raimo Poom

Eesti äriliidrid toetavad suurtest taristuprojektidest peaaegu võrdselt Rail Balticu ning Tallinna-Tartu kiirtee rajamist, näitas KPMG läbiviidud uuring „Majanduse Pulss“.

Küsitletutest 39% toetab Rail Balticu rajamist ning Tallinna-Tartu maantee neljarealiseks ehitamist eelistab 38 protsenti.
Toetusprotsendid on püsinud peaaegu muutumatuna võrreldes 2012. aastaga, mil raudteeprojekti toetas 38 ja maateeprojekti 36 protsenti vastanutest.

Tallinn-Helsingi tunneli rajamist pooldab 17 protsenti (2012. aastal 11%) vastanutest ning Tallinna-Peterburi raudteeühenduse parandamist 5 protsenti.