UURING | Eesti inimeste arvates läheb nende lastel rahaliselt paremini

 (3)
Rahakott
RahakottFoto: Sven Arbet

Värskest uuringust selgus, et valdav osa Eesti inimestest usub, et nende lastel läheb tulevikus rahaliselt paremini kui neil endil. Ühtlasi on pooled uuringus osalenutes valmis lapsi ka rahaliselt toetama ka siis, kui need on alustanud juba iseseisvat elu.

„Eesti inimesed arvavad, et laste majanduslik olukord saab olema parem kui neil endil. Vaid 7 protsenti vastanutest oli seisukohal, et nende laste rahaline olukord saab olema halvem. Euroopas keskmiselt oli selles küsimuses pessimiste tervelt 20%, nii et Eesti tõuseb siin positiivselt esile,“ ütles Intrumi Baltikumi tegevdirektor Ilva Valeika pressiteate vahendusel.

Laste paremasse rahalisse tulevikku usub Eestis 58%, Lätis 51% ning Leedus 35% vastanutest. Valeika sõnul võib oma roll olla selles, et Eesti tarbijad vaatavad tulevikku optimistlikult, sest vaid 37% arvab, et nõrgem Euroopa Liit avaldaks negatiivset mõju nende majanduslikule olukorrale – Euroopa keskmine on siin 44%.

Eesti uuringus osalenutest oli 46% (Euroopas 47%) nõus, et nad peavad oma lapsi rahaliselt toetama, kui nood kodust välja kolivad ning 23% (Euroopas 30%) tunnistas, et rahalistel põhjustel ei saa nende lapsed kodust välja kolida nii vara, kui nad sooviksid. Vastanutest 56% (Euroopas 63%) oli siiski eelnenud kuue kuu jooksul laenanud raha või kasutanud krediitkaardi kogu vaba limiiti selleks, et osta midagi oma lapsele.

Üle Euroopa tegutsev krediidihaldusteenuste ettevõte Intrum koostab alates 2013. aastast Euroopa tarbijate maksearuannet. Aruande aluseks on 24 Euroopa riigi 24 004 tarbija seas läbi viidud uuring, millega saab heita pilgu Euroopa tarbijate igapäevaelule, nende tarbimisharjumustele ja võimele leibkonna rahaasjadega toime tulla.