Uuring: enim juuakse magusaid, punaseid ja Tšiili veine

 (60)
Uuring: enim juuakse magusaid, punaseid ja Tšiili veine
veinScanpix

Eestlaste veinitarbimine on aastatega uutunud, kui 2011. aasta sügisel Altia Eesti poolt tellitud ning TNS Emori poolt läbi viidud uuringu kohaselt joob eestlane parima meelega punast veini, magusat või pool magusat veini ning veine uuest maailmast, peaasjalikult Tšiilist.

Eestis tarbitakse 2011. aasta näöite järgi aastas 9,1 liitrit veini ühe elaniku kohta. See kogus on aastaga kasvanud 1,4 liitri võrra. Uuringu tellija sõnul ei ole veinitarbimise suurenemine toonud kaasa suurema joomise, vaid vein võtab osakaalu ära kangematelt jookidelt nagu viin ja brändid.

Võrdluseks Eesti veinitarbimise numbritele tuleb märkida, et Soomes juuakse aastas ühe täiskasvanu kohta 15,1 liitrit veini, Rootsis 27,3 liitrit veini, Taanis 41 liitrit veini, Itaalias 52 liitrit veini ja tabeliliidi Prantsusmaa täiskasvanud joovad aastas keskmiselt 52,5 liitrit veini.

Uuringu kohaselt on veinide puhul mittetarbijate osakaal kõige väiksem ehk vaid 31 protsenti küsitletutest väitis, et nad ei tarbi üldse veini. Samas kui 1 protsenti tarbijatest jõi veini 4-6 korda nädalas või enam. Enim joojaid joob veini kord kuus või harvemini. Võrdlusena ei tarbi näiteks tekiilat mitte iialgi 77 ja vermutit isegi 78 protsenti vastanutest.

Võrreldes Põhjamaadega on Eestis veini tarbimise sagedus väiksem ja enamik inimesi ostab veini harvem kui kord kuus. Seda saab seletada asjaoluga, et Eestis ostetakse veini pudeli kaupa ning harva, Põhjamaades ostetakse veini ka harva, kuid kogused on suuremad - ostetakse mitu pudelit või kast korraga, samuti on populaarsed nii öelda BIB ehk Bag-in-Box pakiveinid.

Enim juuakse magusaid, punaseid ja Tšiili veine

Punased veinid on ülekaalukalt kõige populaarsemad. Kuni 45 protsenti kõikidest veinidest mida ostetakse on punased. Valgete veinide tarbimise osakaal on 21 protsenti ning vahuveinidel 17 protsenti. Vanuseliselt eelistab punaseid veine enam 40-54 aastased inimesed. Kõige rohkem valget veini tarbivad 18-29 aastased inimesed. 12 protsendil tarbijatest puudub veinipuhul värvi, marja ja kihina eelistus.

Lisaks punasele veinile, eelistab kodumaine jooja pool magusat või magusat veini - vastavalt siis 35 ja 15 protsenti kõikidest eelistustest. Pool kuivi veine eelistab 24 protsenti ning kuivi veine 17 protsenti uuringuküsimustele vastanutest. Selgelt eelistavad magusaid ja pool magusaid veine naised ning noored vanuses 18-29 eluaastat.

Punaste viinamarjade seas on kohaliku tarbija lemmik Cabernet Sauvignon ja valgete viinmarjade valikus Chardonnay’d. 73 protsenti vastanuist omab lemmik valge viinamarja sorti, punase viinamarja puhul on sama protsent 74.

Kõikidest uuringuküsimustele vastanuist 62 protsenti omasid lemmik veini päritolumaad. Konkurentsitult kõige populaarsem veiniriik on 26 protsendiga Tšiili, millele järgnevad Prantsusmaa, Hispaania ja Itaalia. Kõige vähem joojaid eelistab Eesti ja Moldavia veine. Bulgraaria ja Kreeka veinidest ei teata meil aga midagi.