Uuring: pooled eestlased ei pea arvet oma kulutuste üle

 (42)
Uuring: pooled eestlased ei pea arvet oma kulutuste üle
Foto: Sven Arbet

Juulis Norstati poolt läbiviidud uuringu kohaselt ei pea 51 protsenti eestimaalastest vajalikuks omada ülevaadet oma kulutustest ega koosta pere eelarvet.

Meestest ei planeeri eelarvet 52 ja naistest 50 protsenti, kõige kehvemad planeerijad on noored vanuses 18-29 ja üle 50-aastased inimesed. Vastupidiselt aga eelarvestab oma sissetulekuid ja väljaminekuid tervelt 66 protsenti 30-39-aastastest.

„Eelarve planeerimise vanuseline erinevus tuleneb suuresti taustsüsteemist - noored ei pea veel vajalikuks või ei oska eelarvet koostada. Nende sissetulekud on kesisemad ning võimalused suuremateks väljaminekuteks väiksemad. Vanematel inimestel jällegi puudub harjumus," kommenteeris uuringu tellinud Raha24 kaubamärgiga laenu pakkuva ettevõtte BB Finance OÜ juhatuse liige Urmo Kokmann.

Ta lisas, et 30-aastased on aga orienteeritud parandama oma elujärge ning parasjagu selles eluetapis, kus on suuremad väljaminekud ees - olgu selleks oma kodu ostmine või laste saamine.

Selles vanusegrupis on ka kõige enam neid inimesi, kes ei tule kuu lõpuni oma sissetulekutega toime. „Sellest tulenevalt hoiavad nad ka kiivamalt silma peal oma väljaminekutel."

Kokmanni sõnul on näha sarnaseid trende ka laenuklientide käitumises. „Nooremad inimesed vajavad oma asjade planeerimiseks suuremat tuge ja seda me neile ka pakume - olgu selleks tasuta maksepuhkus või personaalne krediit, mis vastab nende võimalustele."

Varasema uuringu kohaselt saab 36 protsendil Eesti elanikest palk enne järgmist palgapäeva otsa. Enim on neid, kel jagub sissetulekut vaid kuu esimeseks kolmeks nädalaks. Rahalisi varusid on 42 protsendil elanikest ja nendest vaid 15 protsenti ei pea sealt kuu lõpus finantse juurde näpistama.

Eestlaste tarbimisharjumusi ja rahalisi kulutusi käsitleva uuringu viis läbi uuringufirma Norstat. Juulis kahe nädala vältel läbiviidud uuringus osales 503 inimest üle kogu Eesti vanuses 20-60 eluaastat.