Uuring: Saksamaa vajab tööjõuvajaduse katteks 260 000 sisserändajat aastas

 (61)
Uuring: Saksamaa vajab tööjõuvajaduse katteks 260 000 sisserändajat aastas
Foto: Wolfgang Rattay, Reuters

Et katta majanduse tööjõuvajadust, vajab Saksamaa värske uuringu järgi järgmised 40 aastat vähemalt 260 000 sisserändajat aastas. Ilma sisserändeta kahaneb tööjõuliste elanike arv Saksamaal uurijate sõnul aastaks 2060 ligi kolmandiku ehk 16 miljoni võrra.

Vajaliku sisserändajate arvu kindlaks määramisel on arvesse võetud ka juba Saksamaal elava tööjõu potentsiaal, rõhutavad uurijad. See tähendab, et arvesse on juba võetud suurem sündivus ja kasvav tööhõive, vahendab Der Spiegel.

„Aga isegi kui mehed ja naised töötaksid võrdsel määral ja Saksamaal tõstetaks pensioniiga 70 aastale, ei suudetaks oskustööliste vajadust riigisiseste vahenditega katta,” teatab uuringu tellija Bertelsmanni fond. Numbrid põhinevad Tööturu- ja Ametiuuringute Instituudi (IAB) ning Coburgi kõrgkooli arvutustel.

Uurijad ennustasid Saksamaa tööjõuvajadust aastal 2060. Vastavalt sellele on Saksamaal vaja eelkõige rohkem tööjõudu kolmandatest riikidest väljastpoolt Euroopa Liitu. Bertelsmanni fond osutab seejuures, et Saksamaa välismaalaste keskregistri järgi saabus 2017. aastal riiki ega lahkunud sealt vaid 38 000 oskustöölist.

2060. aastaks on uuringu järgi Saksamaal vaja umbes 146 000 sisserändajat kolmandates riikidest ja umbes 114 000 sisserändajat Euroopa Liidu riikidest, et hoida tööjõu hulga demograafilist allakäiku majanduslikult talutaval tasemel.