UURING | Üle veerandi Eesti inimestest ei usu, et nad kunagi pensionile jäävad

 (24)
Pensionär
PensionärFoto: Argo Ingver

Luminori Eesti pensioniuuringust selgus, et 26% inimestest ei arva, et nad kunagi vanaduspensionile jäävad. Ligi kolmandik neist, kes usuvad enda pensionile jäämist, arvab, et see toimub alles pärast 70-aastaseks saamist.

Pessimistlikumad on nooremad, mehed ja vene emakeelega inimesed. 17–36-aastastest 35% ei usu, et nad jäävad kunagi pensionile. Seevastu vanemas vanusegrupis, 37–60-aastaste seas, on see näitaja 23%. Meestest ei usu pensionile jäämist 29% ja naistest 22%. Vene emakeelega inimestest ei usu pensionile jäämist 35% ja eesti emakeelega inimestest 24%.

Neist, kes usuvad, et nad jäävad pensionile, arvab 33%, et see toimub pärast 70-aastaseks saamist ehk ligi seitse aastat pärast praegust ametlikku pensioniiga; 13% arvab, et nad jäävad pensionile vanusevahemikus 66–69 aastat.

„Neid tulemusi võib tõlgendada mitmeti. Ilmselt on neid, kes ise ei plaani või ei soovi pensionile jääda, kuid vastanute seas on suure tõenäosusega ka inimesi, kes arvavad, et pensioniiga võib tulevikus tõusta nii palju, et nad lihtsalt ei ela piisavalt kaua,“ kommenteeris Luminor Pensions Estonia juhatuse liige Martin Rajasalu.

Uuringu andmetel peavad väga vähesed Eesti inimesed siinset pensionisüsteemi õiglaseks. Sellise väitega nõustub vaid 7% vastanutest. Ning vaid 3% arvab, et Eesti pensionisüsteem katab nende pensionipõlve vajadused. Võrreldes Luminori kahe aasta taguse elanikkonna uuringuga on need näitajad siiski mõnevõrra paranenud: tollal tundis 2% rahvastikust, et pensionisüsteem on õiglane ja katab pensionipõlve vajadused.

Seotud lood:

Inimeste seas, kes usuvad enda pensionile jäämist, on mõnevõrra rohkem ehk 11% neid, kes tunnevad, et praegune süsteem katab nende pensionipõlve vajadused.

Uuringu vastused koguti kvantitatiivse veebiküsitluse abil käesoleva aasta juunis ja juulis. Eesmärk oli selgitada välja, kuidas inimesed Eesti pensionisüsteemi suhtuvad ja mida nad sellelt ootavad. Uuringus osales 1599 Luminor Pensions Estonia II pensionisamba klienti.