Uus-Kiviõli kaevandamisloa vaidlus on jõudnud kohtusse

 (2)
Uus-Kiviõli kaevandamisloa vaidlus on jõudnud kohtusse
Foto: Jevgeni Kapov

Viru Keemia Gruppi (VKG) kuuluv VKG Kaevandused on halduskohtus vaidlustanud keskkonnaministeeriumi tegevuse Uus-Kiviõli põlevkivi kaevandamisloa väljastamisel, püüdes takistada loa väljastamist Eesti Energia kontsernile.

Keskkonnaministeeriumi juures tegutsev maavarade komisjon nõustus märtsis loa väljastamisega Eesti Energia Kaevandustele ja ministeerium on loa eelnõusse kirjutanud selle ettevõtte nime, teatas BNS.

"Kõnealuse kaevandamisloa andmise osas on OÜ VKG esitanud Tallinna halduskohtule kaebused, mille lahendamiseks on algatatud kohtuasi," kommenteeris keskkonnaministeeriumi nõunik Rein Raudsep.

Lisaks Eesti Energiale ja VKG-le soovis Uus-Kiviõli kaevandamisluba endale Merko Ehituse enamusomanik AS Riverito, mis oli VKG algatatud kohtuasja kaasatud kolmanda isikuna.

25. märtsil esitas Riverito kohtule taotluse enda menetlusest kõrvaldamiseks, tehes ettepaneku kaasata menetlusse OÜ TLA Invest. Seda firmat juhib advokaadibüroo Alvin, Rödl & Partnerid jurist Kristen Alvin. 25. aprillil kinnitas Tallinna halduskohus TLA Investi kaasamise kohtuasja.

"Momendil on ennatlik öelda, millal saab kaevandamisloa Eesti Energia või keegi teine," märkis Raudsep.

VKG on teinud ministeeriumile kompromissettepaneku, soovides endale saada osa Uus-Kiviõli kaevandamisõigusest ja on teema osas ministeeriumiga kontakti hoidnud. "Iga haldusmenetlus eeldab suhtlemist haldusorgani ja taotlejate vahel. Keskkonnaministeerium lähtub kaevandamisloa andmisel maapõueseaduses ja haldusmenetluse seaduses sätestatust, mis seavad nõudeks suhtlemise haldusorgani ja taotlejate vahel," kommenteeris Raudsep VKG-ga kaevandamisloa teemal peetavaid kõnelusi.

Keskkonnaministeeriumi andmetel on Uus-Kiviõli mäeeraldise pindala 6261 hektarit, seal paikneb ligi 208 miljonit tonni kaevandatavat põlevkivi. Kaevanduse maksimaalne aastatoodang võiks olla kuus miljonit tonni.