Uus omanik pigistab tulu

 (2)
Uus omanik pigistab tulu
Priit Simson

Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse (TOP) nõukogu esimees Arti Arakas loodab keskusest kohe kasumit teenima hakata. Küsitles Aare Reivart.

TOPi tehtud investeeringu tasuvusajaks pakub erastaja Arco Investeerin-gute AS 15 aastat. Alguses on kulud, millal loodate kasumit teenima hakata?

Kasumit tuleb kohe teenima hakata - ükski normaalne investor ei hakka ju investeerima kahjumlikesse projektidesse.

Hakkate tegema koostööd Toomas Vilosiusele, Andres Lipstokile ja Urmas Suklesele kuuluva firmaga AS Heal. Kuidas hakkab koostöö kulgema?

Arco Invest on kinnisvaraarendusettevõte. Tervisekeskuse ja mudaravila majandamiseks oleme sõlminud operaatorilepingu. Meie oleme kinnisvara omanikud, operaator korraldab tervisekeskuse majandustegevust.

Kas Arco Investeeringute AS-ile oli TOPi erastamine raske?

Iga tõsisem investeerimistehing vajab korralikku analüüsi ja läbimõeldud otsust. Seega ei olnud ka see tehing kerge. Usun, et riigil on põhjust tehinguga rahul olla. Samas on ka meie investeeringu eesmärk TOP-i edukalt majandama hakata.

Kuhu läheks investeeritav 288 miljonit krooni? Mis on pakilisemad tööd, mis tuleks teha? Kus midagi silmanähtavalt muutuma hakkab?

288 miljonist kroonist suurem osa ehk 210 miljonit krooni läks purjespordikeskuse ostmiseks (erastamiseks), 30 miljonit krooni oli TOPi poolt varem võetud laenu refinantseerimine ning ülejäänud raha läheb esmasteks renoveerimistöödeks.

288 miljonit krooni on esimese etapi investeeringud, lähitulevikus tutvustame ka järgmiste etappide investeerimiskavasid.

Sadam jääb väikeseks

Olümpiatule süüdanud Vaiko Vooremaa sõnul jääb jahtklubi sadam väikeseks.

“Eriti hull on olukord nädalavahetustel,” ütles Vooremaa. Ta ei näe ka ruumi, kuhu sadam laieneda võiks.

Ühe võimalusena pakub Vooremaa teiste sadamate kasutamist, kuid väljaspool pealinna sadama pidamine ei tasu end ära. “Meie õnnetus on lühike suvi,” ütles ta. Kui Tallinnas paikneval sadamal on võimalik end ära elatada, siis väljapoole jäävatel sadamatel ei tule raha kolme suvekuuga tagasi.

Purjespordikeskuse erastamise eeliseid või miinuseid ei osanud Vooremaa öelda. “Igal asjal peab olema eesmärk, ju siis riiki ei rahuldanud omanikuks olek,” ütles ta.

TOP-i erastamine võttis aega kümme aastat:

• 1992 Majandusministeerium taotleb ebaõnnestunult RASi TOP erastamist

• 1994 Erastamisagentuur kogub TOPi erastamiseks andmeid. Erastamisnimekirja TOPi ei lülitata.

• 1995 Erastamisagentuur taotleb RASi TOP erastamist, kuid valitsus otsustab seda erastamisnimekirja mitte kanda.

• 1996 Kultuuriministeerium kinnitab RASi TOP omandivormi muutmise programmi.

• 1997 TOPi soovitakse kanda strateegiliste ettevõtete nimekirja. Erastamisnimekirja keskust ei kanta.

• 1998 Erastamisagentuur teeb kultuuriministeeriumile ettepaneku TOPi aktsiate erastamise variantide väljatöötamiseks ja taotleb purjespordikeskuse lülitamist erastatavate objektide nimekirja. Kultuuriministeeriumi vastuseisu tõttu seda ei tehta.

• 1999 TOP lülitatakse erastamisnimekirja, 2000. aasta riigieelarves arvestatakse TOPi erastamisest laekuva 234 miljoni krooniga.

• 2000 Erastamisagentuur kuulutas välja TOPi enampakkumise. Tähtajaks ei laeku ühtegi pakkumist.

• 2001 Valitsus kinnitas 26. juunil TOPi erastamise kava. Aktsiate eest loodetakse saada ligi 250 miljonit krooni. Augustis enampakkumine ebaõnnestub. Oktoobris nurjus järgmine enampakkumine, kuna AS-ilt Arco Investeeringud ning OÜ-lt Reisvar Ärigrupp laekunud pakkumised ei vastanud tingimustele. Kolmandaks enampakkumiseks alandatakse alghinda. 23. novembril teeb kolmandale enampakkumisele ainsa pakkumise Arco Investeeringud.

• 2002 Kultuuriministeerium ja Arco Investeeringud sõlmisid TOPi ostu-müügilepingu.