Vaata, kui palju teenivad Eestis erinevate riigiametite juhid

 (342)
Vaata, kui palju teenivad Eestis erinevate riigiametite juhid
Äsja tulid avalikuks riigiameti juhtide palganumbrid.Foto: Ester Vaitmaa

Ärileht pani värskelt avaldatud andmetele tuginedes kokku palgtabeli, kus on toodud erinevate riigiametite juhid ning nende palganumbrid selle aasta 1. aprilli seisuga.

Palkade arvestusel kehtib üldjuhul loogika, et ametite peadirektorid kantsleri ja ministri palkadest kõrgemat tasu ei saa.

Kuid on mõned erandid, nagu näiteks maanteeameti, maksu-ja tolliameti ning politsei- ja piirivalveameti peadirektorid, kelle tasu on kõrge sõltuvalt valdkonna keerukusest.

Ametnike kuupalgad eurodes:

maanteeameti peadirektor Aivo Adamson 5790
maksu- ja tolliameti peadirektor Marek Helm 4600
politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher 4300
keskkonnaameti peadirektor Andres Onemar 3750
maa-amet peadirektor Tambet Tiits 3750
statistikaameti peadirektor Andres Oopkaup 3650
päästeameti peadirektor Kuno Tammearu 3500
sotsiaalkindlustusameti peadirektor Juta Saarevet 3500
kaitseressursideameti peadirektor Margus Pae 3370
konkurentsiameti peadirektor Märt Ots 3350
tarbijakaitseameti peadirektor Andres Sooniste 3350
tehnilise järelevalveameti Raigo Uukkivi 3350
ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp 3300
põllumajandusameti peadirektor Indrek Halliste 3200
veterinaar- ja toiduameti peadirektor Ago Pärtel 3200
lennuameti peadirektor Kristjan Telve 3000
veeteedeameti peadirektori asetäitja Toomas Leetjõe 2773
patendiameti peadirektor Margus Viher 2700
Seotud lood:

Ametnike palgad avalikustatakse avaliku teenistuse seaduse alusel. Avalikustatud palgaandmed hoitakse üleval vähemalt 2 aastat alates avalikustamisest.

Vanemaid andmeid ei ole kohustust avalikustatuna hoida. Näiteks kui käesoleval aastal avalikustatakse palgaandmed, siis avalikustatud peaksid need olema kuni 1. mai 2017.

Hea lugeja, anna teada, kas riigiametite juhtide palganumbrid on sinu hinnangul õigustatud?