Vaata, milline on riigi prognoosi kohaselt keskmine palk aastaks 2023

 (53)
raha
rahaFoto: Andres Putting

Rahandusministeerimi ja riigikantselei majandusprognoosi kohaselt kasvab Eesti keskmine palk 2023. aastaks 1741 euroni kuus.

Sama prognoosi alusel kasvavad riigi maksutulud perioodil 2013-2023 keskmiselt 6,3 protsenti aastas. Võrreldes 2013. aastaga kasvavad maksutulud 2023. aastaks umbes 4,3 miljardi euro võrra ehk 83 protsenti. Suurima mõjuga maksulaekumistele on sotsiaalmaksu ja käibemaksu arengud, kasvades vastavalt keskmiselt 6,9 protsenti ja 6,1 protsenti aastas.

Sotsiaalmaksu ja füüsilise isiku tulumaksu laekumise kasvu tekitavad prognoosi alusel positiivsed arengud tööturul. Hõivatute arv tõuseb aastani 2017, kuid hakkab seejärel demograafilistest arengutest tulenevalt langema.

Käibemaksu baasiks oleva lõpptarbimise komponendid kasvavad perioodi jooksul keskmiselt 5,7-6,9 protsenti aastas ja käibemaksu laekumise osakaal SKP-st püsib 8,4-8,5 protsendi juures. Suurematest aktsiisimaksudest kasvab perioodi jooksul enim alkoholiaktsiisi laekumine - 5,4 protsenti aastas. Kütuselt laekuva aktsiisi keskmine kasv on samas vaid 2,3 protsenti.