VAATA, millised linnavalitsused maksavad jõulupreemiat ja kus peetakse maha jõulupeod

 (37)
VAATA, millised linnavalitsused maksavad jõulupreemiat ja kus peetakse maha jõulupeod
Foto: Ester Vaitmaa

Ärileht uuris erinevatelt linnavalitsustelt, kas neil on plaanis korraldada tänavu oma töötajatele jõulupidu ning maksta jõulupreemiat.

Saatsime Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva, Haapsalu, Kuressaare, Valga ja Võru linnavalitsustele järgnevad küsimused:

1. Kas teie linnavalitsus korraldab sel aastal jõulupeo? Kui jah, siis kui palju see maksma läheb? Kas töötajatel on omaosalus? Kes on esineja(d) ja kus pidu toimub?

2. Kas teie maksate sel aastal töötajatele jõulupreemiat, 13. palka või mõne muu nimetusega lisaraha? Kui jah, siis kui palju?

Tallinn

1. Traditsiooniline Tallinna linnakantselei jõulupidu toimub sel aastal Mustpeade Majas. Tegemist on linnale kuuluva hoonega. Esinevad Birgit Sarrap ja Jüri Pootsman. Iga osaleja maksab piletiraha 10 eurot. Osalejate arvu veel öelda ei saa, kuna registreerumine kestab.

2. Jõulupreemiat, 13. palka või mõne muu nimega raha sel aastal ei maksta.

Pärnu

1. Pärnu linnavalitsusel otseselt jõulupidu peo mõttes pole. Peame oma inimesi jõulude ajal meeled ühise õhtusöögiga. Inimese peale on kulu 15 eurot. Palju inimesi osaleb, seda ei oska veel öelda, sest see selgub 16. detsembril ja vastavalt sellel siis ka kulu.
Õhtusöök toimub restoranis Noot.

2. Jõulupreemiat, 13. palka või mõne muu nimega raha linnavalitsus töötajatele ei maksa.

Võru

1. Võru linnavalitsus korraldab sellel aastal Piusa Ürgoru Puhkekeskuses piduliku jõuluõhtusöögi.
Hetkel ei oska veel öelda, kui palju üritus maksab läheb, kuna pole teada osalejate lõplik arv. Varasemate aastate põhjal võib öelda, et osalevad umbes pooled linnavalitsuse teenistujatest. Omaosalust ei ole. Otsustatud on, et linnavalitsus alkohoolsete jookide eest ei maksa.
Esinejat ei ole veel otsustatud.

2. Linnavalitsus maksab sel aastal jõulupreemiat kõigile linnavalitsuse teenistujatele netos 100 eurot. Jõulupreemia saajate hulka ei kuulu linnapea ja abilinnapead.

Tartu

1. Nii nagu kõik asutused ja organisatsioonid, teeb ka Tartu linnavalitsus aastakokkuvõtteid ja tänab oma töötajaid jõulupeoga.
Jõulupeo kulud kannavad töötajad ja linnavalitsus ühiselt, see tähendab, et töötajail on peol osalemiseks vaja tasuda omaosalus.

2. Tartu linna eelarves ei ole ette nähtud rahalisi vahendeid 13. palga, aastapreemia vms maksmiseks. Seega on aasta lõpus preemiat võimalik maksta vaid aasta jooksul kokku hoitud palgavahendite arvel. Kokkuhoitud vahendite suurus on linnavalitsuse osakonniti erinev ja selliste vahendite kasutamise otsustab konkreetse osakonna juhataja. Linnavalitsus nõuab vaid, et preemia määramisel tuleb konkreetse töötaja head tööpanust ka sisuliselt põhjendada.

Valga

1. Valga linnavalitsuse aktiivsemad töötajad korraldavad oma maja inimestele turismitalus väikese toreda aastalõpu peo koos õhtusöögiga. Peole on kutsutud õhtujuht, kelle juhendamisel formuleerub õhtune kava. Esinejateks on linnavalitsuse oma töötajad ettevalmistatud kavaga. Osalustasu on kõigile 10 eurot, peo eelarve on ligi 2000 eurot, millest umbes neljandik tuleb omaosalusest.

2. Linnavalitsus teeb veel töötulemustest kokkuvõtet ja eelarve kulude analüüsi. Kui jääb vabasid vahendeid, siis otsustatakse ka ühekordsete lisatasude maksmine.

Kuressaare

1. Linnavalitsuse ja linnavolikogu ühine jõulupidu toimub Kuressaare Muusikakooli saalis. Ühe inimese kohta on omaosalus 15 eurot ja linnavalitsuse kulud jäävad vahemikku 1000-1500 eurot. Esineja on kohalik.

2. Linnavalitsuse teenistujate ja allasutuste juhtide jõulupreemia suuruseks on 160 eurot. Valitsuse liikmete 160eurose jõulupreemia osas teeb tuleval nädalal otsuse linnavolikogu. Kokku saab jõulutoetust 75 inimest. Jõulutoetuse suurus on ka varasematel aastatel olnud 160 eurot.

Haapsalu ja Narva linnavalitsustelt Ärileht vastust ei saanud.