VAATA, millised on järgmisel aastal lapsetoetused või vanemahüvitised eurodes

 (68)
VAATA, millised on järgmisel aastal lapsetoetused või vanemahüvitised eurodes
lasteaedRIANovosti

Järgmise aasta 1. jaanuarist laekuvad kõik toetused ja hüvitised pangakontodele eurodes. Seega tuleb harjuda, ega tasu ehmuda, et numbrid on palju pisemad.

Sotsiaalministeeriumi teatel arvutatakse toetused ja hüvitised ümber detsembris. Ükski toetus ega hüvitis sellega seoses ei vähene. Samuti ei muutu nende saamise tingimused ja kord. Samaks jääb ka nende rahaline väärtus, muutub üksnes valuuta.

Alljärgnevalt toome mõnede enamlevinud toetusliikide kohta näiteid:

Vanemahüvitis

Vanemahüvitise määra suurus on 2011. aastal 278,02 eurot.

Vanemahüvitise ülempiiriks on hüvitisele õiguse tekkimise aastaks kinnitatud Eesti keskmine ühe kalendrikuu tulu kolmekordne suurus. 2011 aastal on vanemahüvitise ülempiir 2157,03 eurot kuus.

Sünnitoetust, mis on ühekordne summa, makstakse ühele vanemale lapse sünni korral 320 eurot.

Lapsetoetus

Lapsetoetus on igakuine toetus, mida makstakse alates lapse sünnist kuni tema 16-aastaseks saamiseni. Kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses või kui põhihariduseta laps õpib kutseõppeasutuses, makstakse toetust lapse 19-aastaseks saamiseni. Kui laps saab jooksval õppeaastal 19-aastaseks, makstakse toetust õppeaasta lõpuni.

Lapsetoetuse suurus pere esimese ja teise lapse kohta on kahekordne lapsetoetuse määr (2011. aastal 19,18 eurot) ning kolmanda ja iga järgmise lapse kohta kuuekordne lapsetoetuse määr (2011. aastal 57,54 eurot).

Lapsetoetuse määr on 2011. aastal 9,59 eurot.

Lapsehooldustasu

Lapsehooldustasu on igakuine toetus, mida makstakse kuni kolmeaastast last kasvatavale ühele vanemale või vanema asemel lapsehoolduspuhkust kasutavale isikule ½ lapsehooldustasu määras (2011. aastal 38,35 eurot) iga kuni kolmeaastase lapse kohta.

Ühele vanemale peres, kus kasvab kuni kolmeaastane laps ja veel kolme- kuni kaheksa-aastaseid lapsi, ¼ lapsehooldustasu määras (2011. aastal 19,18 eurot) iga kolme- kuni kaheksa-aastase lapse kohta.

Ühele vanemale kolme- ja enamalapselises peres, kus kasvab kolm või enam vähemalt kolmeaastast lapsetoetust saavat last, ¼ lapsehooldustasu määras (2011. aastal 19,18 eurot) iga kolme- kuni kaheksa-aastase lapse kohta.

Lapsehooldustasu määr on 2011. aastal 76,70 eurot.

Lapsehooldustasu saavale inimesele makstakse iga kuni üheaastase lapse kohta täiendavat lapsehooldustasu, mille suurus on 6,39 eurot kuus.

Ajateenija lapse toetus on igakuine toetus, mida makstakse kaitsejõudude ajateenistuses oleva inimese lapsele lapsetoetuse viiekordses määras (2011. aastal 47,95 eurot).