Vaata: viimase viie aasta suurimad koondamised Eestis ja mis on olnud nende põhjused

 (23)
Eesti Töötukassa.
Eesti Töötukassa.

Eesti Töötukassa pani Ärilehe palvel kokku nimekirja viimase viie aasta suurematest koondamistest. Tegemist ei ole lõpliku ega ammendava valikuga, vaid valikus on vastava aasta suuremad koondamised, mis olid pigem kaalukad kas suure koondatavate arvu või piirkonna tõttu.

2009

AS Elcoteqi Tallinna tehas koondas 385 töötajat

Elcoteqi Tallinna tehas käivitas 2009. aasta alguses tellimuste madalseisu tõttu töötajate koondamisprotsessi, mis puudutas kokku kuni 385 töötajat. Elcoteq Tallinna peadirektori Vitali Vunš üles toona, et viib ta koondamist läbi raske südamega ja mõistab inimeste muret, kes keerulise majandusliku olukorra tõttu töö kaotavad. 

AS Norma koondas 111 töötajat

Norma põhjendas koondamisi Venemaa, Ukraina ja Lääne-Euroopa autotootjate müügi jätkuva vähenemisega. „Kaasnevalt on langenud nõudlus meie toodangu järele, mis on põhjustanud ASi Norma tootmismahtude olulise vähenemise,“ teatas ettevõte toona. 

PKC Eesti AS Keilas koondas 152+147 töötajat

Koondamisi põhjendas PKC toona tootmismahu ja kahanenud tellimuste hulgaga. 

Atlanta Office Products AS koondas Kohilas 184 töötajat

Hollandis asuval Atlanta Grupi müügimahud vähenesid tublisti ja kuna ei jätkunud tellimusi kahele tehasele (üks Kohilas, teine Hollandis), siis omanikud otsustasid sulgeda Kohilas, endise Kohila Paberivabriku hoonetes asuva kontorikaupu tootva tehase.

Estonian Air koondas 114 inimest

Raskustes lennufirma loobus maikuust maapealse teeninduse pakkumisest ja sellega seoses kaotasid töö lendude registreerijad, pagasikäitlejad ja lennueelsed ja –järgsed teenindajad. Aasta varem koondas lennufirma 63 inimest. 

Eesti Post koondas 200 inimest

Senise töökohaga pidid hüvasti jätma nii osa kirjakandjaid, klienditeenindajaid, postitöötlejaid kui ka kullereid, kusjuures kõige suurema löögi alla sattusid Tallinna ja Harjumaa töötajad. Koondamisest ei pääsenud ka administratsiooni töötajad ega mõned postkontorite juhatajad.

2010

Kreenholm Valduse AS koondas 568 inimest 

Kreenholm oli koondanud inimesi ka varasemalt, kuid 2010. aasta lõpus otsustas Narva ettevõtte Kreenholm emafirma Borås Wäfveri juhatus otsustas peatada maksed ning taotleda Kreenholmi Valduse AS pankrotti. Väike tellimuste arv koos kahanenud marginaalidega seoses toorpuuvilla hinnatõusuga on loonud olukorras, kus juhatus ei näe mingit võimalust saavutada rahavoogu, mis teeks võimalikuks tegevuse jätkamise," põhjendas ettevõtte toona otsust.

Ajasto Eesti OÜ koondas 102 inimest

Kalendreid tootnud Ajasto jõudis Tartumaal Vahi tehnopargis tegutseda vaid kaks aastat, kui otsustas koondada enam kui sada töötajat. Kalendritehas lõpetab töö emafirma, Soome ettevõtte Ajasto OY rahaliste raskuste pärast.

2011

Pärnu Plaaditehas koondas 57 inimest

Tehase sulgemise ja inimeste koondamise põhjus oli kulude kasv ja tulude vähenemine, näiteks 2009. aasta lõppesettevõttele 6,2 miljoni kroonise kahjumiga. Pärnu plaaditehase juhataja Albert Sibrik selgitas toona, et tehase keerulisel majanduslikul olukorral on peamiselt kolm põhjust. Üheks põhjuseks on tema sõnul hindade üldine kallinemine tooraineturul ning teiseks ostetakse Eesti turul nende toodangut suhteliselt vähe ja seetõttu tuleb suur osa toodangust eksportida. Samuti tõi ta välja, et kuna tehas on ehitatud Nõukogude ajal ning tolleaegsete vajaduste rahuldamiseks, siis praegu jääb hoone liiga väikeseks.

KjaH koondas Tartus 72 inimest.

2012

Securitas Eesti AS koondas 151 inimest.

Efore koondas 151 töötajat

Pärnus asuv elektroonikaseadmete tootja Efore sulges oma tehast Pärnus ning viis oma tootmisse Hiina. Kolimise põhjuseks nimetas ettevõtte arenguid ülemaailmses majanduses.

Aidu Karjäär koondas 226 inimest

AS Eesti Energia Kaevandused lõpetas põlevkivi kaevandamise Aidu karjääris, kuna karjääri varud on lõppemas. Koondatavate toetamiseks lõi ettevõtja miljon euro suuruse fondi, mille abil suunati inimesed ümberõppele.

OÜ Rigual koondas 131 inimest

Puu- ja köögiviljade müüja Rigual läks pankrotti 2012. aasta kevadel. Ettevõtte võlad olid sel hetjel 9,5 miljonitr eurot. 

Tere AS koondas 109 inimest

Piimatööstus koondas Viljandis 11 inimest, Põlvas 44 inimest, Tallinnas 45 inimest.

2013

Eesti Energia Kaevandused AS koondas 213 töötajat.

Edelaraudtee koondas 124 inimest

Seoses riigi otsusega lõpetada Edelaraudteega reisijate veoleping saatis ettevõte koondamisteate 124 inimesele, riigile kuuluvasse Elronisse läks neist tööle ligikaudu 50 inimest. Koondatute seas on vedurijuhid, klienditeenindajad, pardateenindajad, kassatöötajad, projektijuhid, müügijuhid ja instruktorid.

Incap Electronics Estonia koondas 75 inimest

Incap tootis Saaremaal elektroonikaseadmeid ja –komponente. Koondamiste põhjuseks oli nõudluse vähenemine. 

Jõgeva Gümnaasium koondas 74 inimest

Seoses koolireformiga koondas Jõgeva Gümnaasium 74 inimest. Koondamised olid ka Jõgeva Ühisgümnaasiumis, kus koondati 54 inimest.

Eesti Energia Tehnoloogiatööstuse AS koondas 74 inimest

Eesti Energia ühendas novembri lõpuks Narva ja Jõhvi tehased üheks Jõhvis tegutsevaks tootmisüksuseks. Tehaste ühendamise tulemusel langes töötajate üldarv 700 töötajalt umbes 620 töötajani. Ettevõtte sõnul oli ühendamise eesmärgiks tootmiskeskkonna tõhusamaks ja kaasaegsemaks muutmine.

Viljandi Haigla SA koondas 63 inimest.

2014

Linerel AS (endine Pere AS) koondas 126 inimest

Tootmistegevuse lõpp oli tingitud majanduslikest raskustest ning finantseeringu ootamatust peatumisest. 

PKC Eesti AS koondas 347 inimest

Autotööstusele juhtmeköidiseid valmistav rahvusvaheline PKC Group sulges eelmise aasta lõpuks Haapsalu tehase ning PKC Eesti jätkas tööd Keila tehases. Koondamised jätkuvad ka sel aastal.  

Sihtasutus Ida-Virumaa Kiirabi koondas 124 inimest

Kõik koondatud leidsid rakendust uue teenusepakkuja juures. 

Fazer Eesti AS koondas 95 inimest

Fazer teatas eelmise aasta sügisel, et konsolideerib oma pagaritööstuse Baltikumis ning sulgeb selle aasta kevadel oma Tallinnatehase. Fazeril valmis ka oma pagaritööstuste efektiivsuse tõstmiseks tegevuskava, mille kohaselt investeerib ettevõte uue tootmishoone väljaehitamisse Lätis ning koondab tootmise Balti riikides Läti ja Leedu tehastesse, teatas ettevõte. Koondamisi põhjendati keerulise turusituatsiooniga ja sellega, et inimesed üleüldse tarbivad vähem leiba. 

Voka KT OÜ koondas 86 inimest

Koondamise põhjuseks oli Ida-Virumaal asuva kalatööstuse pankrot. 

VKG koondas 147 inimest

Möödunud aasta detsembri alguses teatas VKG, et nafta hinna languse ja Eesti Energialt ostetava liiga kalli põlevkivi hinna tõttu kaotab töö kuni 200 inimest.

Sel aastal on suurematest koondamistest teatanud RKAS, kes andis hiljuti teada 118 inimese koondamisest ning Leibur, kes seoses Tartu tehase sulgemisega koondab paarkümmend inimest.

Loodetavasti koondamine meie lugejaid ei taba, aga toome siiski allpool ära paar linki, kust leiab infot selle kohta, kuidas sellisel juhul käituda ja mida oodata. 

- Tööandja kohustused kollektiivsel koondamisel leiab siit

Töötukassa maksab neile, kel töö- või teenistusstaaži üle 5 aasta koondamishüvitist, täpsem info on siin

Pärast koondamist on inimesel õigus ka töötuskindlustushüvitisele, kui ta on olemas selleks piisav kindlustusstaaž – täpsemat infot leiab siit

Kui inimene ei kvalifitseeru töötuskindlustushüvitisele, siis võib tal olla õigus saada töötutoetust – täpsemalt siit. 

Kõikide suuremate koondamiste korral pakub töötukassa niinimetatud  kollektiivsetele koondamistele reageerimise teenust pakkumist, mille eesmärk oli osutada koondatavale töötajale abi tööle saamiseks nii, et töötuks jäänute töötuse kestus lüheneks miinimumini, ja pakkuda neile infovahetust koondamise protsessis ja uue töökoha leidmisel. Reageerimisteenuse raames osutatavad meetmeid on sealjuures nii üldisemaid kui ka indiviidist lähtuvaid.