Vähem paberimajandust: uuesti aastast ei pea väikefirmad enam tulu- ja sotsmaksu deklareerima

 (55)
Marek Helm
Marek HelmFoto: Madis Veltman

Nullbürokraatia ministrite komisjon kiitis heaks maksuameti ja statistikaameti projekti "Aruandlus 3.0" tegevused ja ajakava, mille tulemusel muutub ettevõtjate poolt riigiasutustele esitatav palka ja tööd puudutav aruandlus automaatseks. Eesti Tööandjate Keskliidu algatusel lepiti kokku välistööjõu palkamisel bürokraatia vähendamise vajaduses.

Majandusminister Kristen Michali eestvedamisel ja ettevõtlusminister Liisa Oviiri, rahandusminister Sven Sesteri ja riigihaldusminister Arto Aasa ühisalgatusena sündinud nullbürokraatia projekti kohtumisel anti ülevaade ministeeriumide tegevustest ettevõtjate esitatud ettepanekute rakendamisel.

Kohtumisel osalesid ka keskkonnaminister Marko Pomerants ja siseminister Hanno Pevkur. Majandusminister Kristen Michal ütles, et nullbürokraatia projekti raames ettevõtjate poolt pakutud 56-st ettepanekust, mille ministeeriumid lubasid sel aastal ära teha, on tänaseks ellu viidud pea pooled ja näiteks majandusministeeriumi kuuest ettepanekust on kolm tänaseks täidetud ja kolm täitmisel.

Seotud lood:

Ministrid kiitsid heaks ettevõtjate aruandluskoormust vähendava (Maksu- ja Tolliameti, Statistikaameti ja Eesti Panga) projekti "Aruandlus 3.0" tegevused ja ajakava, mille tulemusel muutub ettevõtja poolt riigile andmete esitamine lihtsamaks ja vähem koormavaks.

Lahenduste loomisel laiendatakse X-tee teenuste kasutuselevõttu. Maksuamet saadab majandustarkvara arendajatele andmekoosseisu, et nad saaksid järgmise aasta jooksul teha tarkvarades vajalikud täiendused.

"Soovime, et 2018. aasta jaanuarist saaks vajalikud andmed esitada riigile automaatselt ilma, et ettevõtja peaks kulutama aega ja raha palga- ja tööjõuaruannete täitmiseks ja riigiasutustele saatmiseks. See on juba suur samm sisulise nullbürokraatiani asjaajamises," selgitas maksuameti peadirektor Marek Helm projekti hetkeseisu.

Lisaks soovib maksuamet uue e-maksuameti raames pakkuda väikeettevõtjatele aasta algusest lahendust, kus enamlevinud väljamaksetelt tulu- ja sotsiaalmaksu tasumiseks ei pea eraldi maksudeklaratsiooni esitama.

"Potentsiaalselt võiks see lihtsustus puudutada 36 000 ettevõtet ja esimeses etapis saab selline teenus kättesaadavaks ettevõtetele, kes teevad palgaülekandeid LHV pangas," lisas Helm.

Lisaks arutati koos siseminister Hanno Pevkuriga Eesti Tööandjate Keskliidu ettepanekuid bürokraatia vähendamiseks välistööjõu palkamisel. Keskkonnaminister Marko Pomerantsiga arutati pakendiauditi ja pakendiaktsiisiga kaasnevaid mõjusid halduskoormuse vähendamisele.

Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsare sõnul esitasid välistööjõudu värbavad ettevõtjad ideekorje käigus palju probleeme ja ettepanekuid lihtsalt lahendatavate bürokraatlike takistuste kaotamiseks, kuid tuli ka mitmeid põhimõttelisi poliitilisi otsuseid vajavaid ettepanekuid.

"Seejuures näeme, et probleeme ja takistusi on eri ministeeriumite haldusalas ja kui tahame välistööjõu värbamist sujuvamaks muuta, vajab see ministeeriumite ülest koordineerimist," ütles Tamsar.

Ministrid ja ettevõtjad otsustasid, et täpne tegevuskava ettevõtjate välistööjõu palkamisel bürokraatia vähendamiseks lepitakse kokku järgmise aasta alguses, kui ettevõtjate poolt on välja valitud olulisemad lahendust vajavad küsimused.

Kristen Michal tänas bürokraatia vähendamise eest vastutavaid osapooli ja ministeeriume, kes on ettevõtjate esitatud ettepanekuid tõsiselt võtnud. "Exceli tabel koos probleemiga on saanud alati nime ja tähtaja külge. Tabel koos edenemisega on avalik meie kodulehel. Ettevõtjate organisatsioonid on olnud väga tugevad partnerid ettepanekute koondamisel ja kogumisel. Kui hoiame sama konkreetset eesmärki, siis saab paari aastaga bürokraatiat palju vähem, ettevõtluskeskkond saab parem ja näiteks maksuameti uue lahendusega on ettevõtte pidamine Eestis sisuliselt nullbürokraatlik ettevõtmine, nagu meie idee ongi," sõnas Michal.