Vahur Krafti tellitud analüüs: Eesti Panga VEB fondi audit on eksitav

 (51)
Vahur Kraft
Vahur KraftFoto: Tiit Blaat

Rahvusvahelise nõustamis-­‐ ja audiitorfirma Rödl & Partner valminud analüüsi kohaselt ei saanud Eesti Pank oma 16.jaanuaril 2013 avaldatud VEB fondi auditis järeldada dokumentide võltsimist ning on esitanud avalikkusele tõendamata ja vasturääkivat infot.

Täna esitas Vahur Kraft Riigikogu erikomisjonile Rödl & Partner koostatud analüüsi tulemused, mis lükkavad ümber Eesti Panga (EP) audiitorite senised väited VEB fondi nõudeid puudutava kirja võltsimise kohta.

“Eesti Panga audiitorite käsutuses olnud ja avalikustatud dokumentatsiooni analüüsides leidis Rödl & Partner, et tõendid valeandmetega kirja koostamise ja etteplaneeritud nõuete suurendamise kohta puuduvad. Seega leian, et avalikkust on Eesti Panga auditi järeldustega eksitatud,” kommenteeris Vahur Kraft.

Rödl & Partner analüüs toob välja, et EP auditi läbiviijad on jätnud olulised dokumendid tähelepanuta. “Panga auditi järeldustes ei ole arvestanud TSL Internationali 1992. aastal olnud 6,9 miljoni dollari suurust nõuet. Kuna nõuded olid vabalt kaubeldavad ja vahepealsete ostu-­‐müügi tehingute kohta info puudub, siis ei saa ka järeldada, et ettevõtte nõue 1995. aastal oli 0 dollarit,” selgitas Rödl & Partner OÜ juhatuse liige Mart Nõmper. “Samuti ei ole arvestatud erinevate pangaväliste osapoolte infot nagu on märgitud EP auditis.”

Seotud lood:

Teise olulise Rödl & Partneri analüüsi tähelepaneku kohaselt on EP järeldused kirja võltsimise ettekavatsetuses vasturääkivad ja tõendamata.

“Arvestades, et valitsuse ja EP otsused nõudeid müüa sündisid kaks aastat hiljem kui koostati väidetav valeandmetega kiri ning nõuete realiseerimiseks ei olnud EP enda auditi järgi tegelikkuses keskpanga kiri vajalik, siis välistab see etteplaneerituse,” lisas analüüsi autor. “Samuti nagu öeldud, oli säilinud dokumentide kohaselt TSL Internationali nõude suuruseks 1992. aastal 6,9 mln dollarit ja mitte 0 dollarit, mis ei ühti sel juhul ka audiitorite poolt väidetud valitsuse, EP, Põhja-­‐Eesti Panga ja United Russian Finance’i nõuete summaga.”

Rödl & Partnerid koostatud analüüs hõlmab tähelepanekuid Eesti Panga 16.01.2013 avaldatud VEB fondi auditi osas. EP väitel loodi 1995. aastal EP-­‐s valeandmetega kiri, millega lisati ettevõttele TSL International 32,3 miljoni dollari suurune nõue. Nõude suurus kattus EP audiitorite hinnangul Eesti riigi nõudega. Kumbki väide ei ole Rödl & Partner analüüsis leidnud kinnitust.

VEB fond loodi 1992. aastal pärast seda, kui NSV Liidu Välismajanduspank lõpetas Eesti pankade korrespondentkontodega arveldamise. Eesti rahanduse ja panganduse päästmiseks loodi riigikogu 20. jaanuari 1993. aasta otsusega VEB fond. VEB fondis ei olnud reaalselt raha, vaid nõuete registrisse koondati kõik nõuded Venemaa VEB panga vastu.