Väikeaktsionär vaidlustas BLRT enamusomaniku otsuse dividende mitte maksta

 (7)
Väikeaktsionär vaidlustas BLRT enamusomaniku otsuse dividende mitte maksta
Foto: Riina Kallas

Harju maakohus võttis menetlusse BLRT Grupi väikeaktsionäri Mihhail Gnidini hagi, milles ta palub tühistada BLRT üldkoosolekul enamusaktsionäride häälte toel vastu võetud otsuse dividende mitte maksta, kuna antud otsus on ebaseaduslik ja majanduslikult põhjendamata.

Mihhail Gnidin heidab BLRT Grupi enamusaktsionäridele ette, et samal ajal kui ettevõtte üldkoosolek otsustas juhtkonnaga seotud enamusaktsionäride häälte abil dividende mitte maksta, on ettevõte ülekapitaliseeritud ja kasumi välja võtmine toimub varjatult läbi juhtkonnale makstavate tasude, hüvitiste ja soodustuste, teatas Sorainen.

Gnidini hinnangul pole enamusaktsionäride tegevus majanduslikult põhjendatud ja on vastuolus seadustega.

Mihhail Gnidint esindava advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaadi Urmas Volensi sõnul on sarnane kohtuvaidlus Eesti õigusruumis pretsedendilise tähtsusega kõigi väikeaktsionäride jaoks.

“Olukord, kus aastaid väga edukalt tegutsenud ühing ei maksa ettevõttesse investeeringuid teinud väikeaktsionäridele süstemaatiliselt ja pikaajaliselt dividende, ei ole õiguspärane. Samal ajal võimaldavad ühingu enamusaktsionärid, kes on ühtlasi ühingu juhtkonna liikmeks, endale ajas üha suurenevaid materiaalseid hüvesid juhtimistasude ja boonuste näol. Sellise tegevusega rikutakse väikeaktsionäride õigustatud huvi investeeringu tootlusele. Pikaaegse dividendide mittemaksmise tulemusena väheneb väikeaktsionäridele kuuluvate aktsiate väärtus,” selgitas Volens.

Seotud lood:

Väikeaktsionär Mihhail Gnidini hinnangul on dividendide maksmata jätmine majanduslikult põhjendamata. Gnidin esitas kohtule rahanduseksperdi Andres Juhkami ja Tartu Ülikooli majandusteaduskonna dotsendi Priit Sanderi koostatud BLRT Grupi dividendipoliitikat käsitleva analüüsi, mis järeldab, et dividende maksmine ei halvendaks BLRT Grupi majanduslikku olukorda ja investeerimisvõimekust.

“BLRT Grupp akumuleerib ettevõttesse kasumit, millega tänane juhtkond ei oska midagi mõistlikku peale hakata. Analüüsi kohaselt olnuks BLRT Grupil majanduslikult põhjendatud maksta ajavahemikul 2005-2011 dividendideks kokku 21 kuni 43 miljonit eurot. Samuti näitab analüüs, et enamusaktsionäril on olnud samal ajal tulusam võtta omanikutulu välja töötasu ja hüvitistena kui dividendituluna,” lausus Gnidin.

Väikeaktsionär leiab, et enamusaktsionärid on rikkunud BLRT Grupi juuni alguses toimunud üldkoosolekul oma lojaalsuskohustust hageja ja teiste väikeaktsionäride suhtes, jättes dividendide mitteväljamaksmise otsustamisel kaalumata ühingu ja aktsionäride huvid.

Kasumi jaotamise otsusele ei ole eelnenud veenvaid selgitusi ega diskussiooni ühingu juhtkonna ja vähemusaktsionäride vahel, miks on vajalik ja millega on majanduslikult põhjendatud ühingu nii suuremahuline ülekapitaliseerimine ning dividendide nii pikaajaline väljamaksmata jätmine.

Nimetatud selgitusi ei andnud ühingu juhtkond ülejäänud aktsionäridele ei üldkoosoleku ajal ega pärast koosolekut. Mihhail Gnidinile kuulub ligi 12% BLRT Grupi A-aktsiatest ja 17% B-aktsiatest.