Väikeaktsionäride liit seaduseelnõust: tegemist ei ole sunddividendiga, selline sildistamine teenib vaid suuraktsionäride huve

 (6)
Margus Moor.
Margus Moor.Foto: Ain Liiva, Ain Liiva

Juunis riigikogu menetlussse jõudnud seaduseelnõus välja pakutud dividendi muutmise korra avalikkuses „sunddividendiks“ tituleerimine on tugevalt ülepingutatud ja selline suhtumine teenib ainult suuraktsionäride huve, kinnitas Eesti Väikeaktsionäride Liidu õiguspoliitika toimkonna juht Margus Moor.

Juunis saadeti riigikogu menetlusse seaduseelnõu, mille eesmärk on väikeaktsionäre tõhusamalt kaitsta.

„Tegelikkuses ei ole eelnõus märgitud dividendiregulatsioon rohkem ega vähem sundiv kui praegune. Dividendi väljamaksmise otsustamine on eelnõu kohaselt endiselt üldkoosoleku pädevuses ning muutunud on üksnes dividendi otsuse vastuvõtmiseks vajalik lävend – dividendi maksmine muutub kohustuslikuks, kui üle 75% hääli esindavad osanikud või aktsionärid ei otsusta teisiti. Hetkel on see lävend 50%,“ kommenteeris muudatusettepanekut väikeaktsionäride õiguste eest võitleva liidu liige Margus Moor.

Moori hinnangul ei piira uus eelnõu ettevõtlusvabadust: „Senikaua kuni dividendide üle otsustamine on jätkuvalt üldkoosoleku pädevuses, ei saa me rääkida ettevõtlusvabaduse rikkumisest. Tegelikult räägime hoopis otsustusgrupi laienemisest või kitsenemisest ning aktsionäride võrdsest kohtlemisest otsuste tegemisel.“

Samas nendib Moor, et praegu välja pakutud lahendus pole kaugeltki ideaalne ning ka seda, et dividendi väljamaksmise nõuet on võimalik kehtestada mitmel erineval moel. „Hoopis parem lahendus kõigi osapoolte jaoks oleks kehtestada niinimetatud paindlik dividendi regulatsioon, kus võetakse protsentarv mõnest kindlast ettevõtte finantsnäitajast dividendi suuruse määramise aluseks, seejärel kehtestatakse lisaeeldused ettevõtte huvidega arvestamiseks ning antakse dividendi küsimus üldkoosoleku pädevusse otsustamiseks,“ pakkus Moor alternatiivi eelnõus väljapakutud lahendusele.

Seotud lood:

„Väikeaktsionäri kaitse tugevdamise peamiseks probleemkohaks ongi tasakaaluka regulatsiooni leidmine,“ ütles Moor kokkuvõtvalt kogu väikeaktsionäride õiguste arutelu kohta.

Eesti Väikeaktsionäride Liit loodi eelmise aasta kevadel, tasakaalustamaks suuromaniku-keskset ärikultuuri ja toetamaks aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõtet.