Väikeaktsionäride liit: Telia kohtleb Eestit arengumaana

 (82)
Telia
Foto: Madis Veltman

Eesti Väikeaktsionäride Liidu hinnangul on kohatu, et hea mainega Rootsi ettevõte käsitleb Eestit arengumaana, kus võib käituda teiste standardite kohaselt võrreldes sellega, mida ettevõte ise avalikult deklareerib ja eelduslikult ka Rootsis järgib.

Eesti Väikeaktsionäride Liit saatis täna Telia Company ja Telia Eesti juhtkonnale pöördumise, milles taunib Euroopa ühe suurima telekommunikatsiooniettevõtte kõrvalehiilimist oma kohustuste täitmisest endiste väikeaktsionäride ees.

„Oleme Eesti meedia vahendusel piinlikkustundega jälginud Eesti Telekomi endiste väikeaktsionäride viimased seitse aastat kestnud kohtuteed, kus Euroopa üks suurimaid telekommunikatsiooniettevõtteid Telia Company AB keeldub tasumast õiglast hinda Eesti Telekomist välja tõrjutud 1563 väikeaktsionärile nende aktsiate eest ja rikub aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõtet."

"Hoolimata möödunud aasta novembris jõustunud kohtuotsusest on ettevõte, kes rõhutab igal sammul oma vastutustundlikku käitumist ning on eetilise ja vastutustundliku käitumise eestkõneleja mitmetel konkurssidel, otsustanud otsust täielikult ignoreerida ja kasutab avalike andmete kohaselt Eesti üht suurimat advokaadibürood selleks, et leida täiendavaid ettekäändeid kohtuotsusega kindlaks määratud lisahüvitise väljamaksmise vältimiseks. On hämmastav, kuidas ennast vastustundliku ja seaduskuuleka ettevõttena esitlev rahvusvaheline kontsern, mille Eesti haru ainuüksi tänavu esimese kvartali kasum oli pea 22 miljonit eurot, ei soovi täita talle kohtuotsusega pandud kohustust kunagiste väikeaktsionäride ees, mis on viis korda väiksem kui esialgu nõutud."

"Kuna Te ei ole asjaosaliste järelpärimisele ega meeldetuletustele vaatamata poole aasta jooksul kohtuotsusega määratud hüvitist maksnud, siis pöördume Teie poole ka läbi avalikkuse ja juhime tähelepanu, et Eesti kohtusüsteemi poolt tehtud otsuseid tuleb aktsepteerida. Eesti äriseadustiku ja väärtpaberituru seaduse kohaselt toimus Eesti põhiseaduse tähenduses aktsiate sundvõõrandamine, mis on põhiseaduse, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ja pikaajalise Eesti riigikohtu ning Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika kohaselt lubatud üksnes kohese ja õiglase hüvitise eest."

"Peale seitset aastat kestnud kohtuvaidlust kohtu poolt kindlaks määratud hüvitise väljamaksmisega tahtlik viivitamine on erakordselt taunimisväärne ning näitab Telia Company kui rahvusvahelise suurkorporatsiooni küüniliselt lugupidamatut suhtumist põhiõiguste, Eesti ja Euroopa õiguskorra ning Eesti Telekomi endiste väikeaktsionäride suhtes."

"Loodame, et vajalikud maksekorraldused on juba ette valmistatud ja on suurkorporatsiooni bürokraatiamasinas lihtsalt viimase tehnilise kinnituse ootuses. Sellises mastaabis ettevõtte puhul on see ainus aktsepteeritav põhjendus sellisele viivitamisele."

"Lisaks palume Teil avalikult selgitada, kuidas Eesti Telekomi enam kui 1500 endise väikeaktsionäri kohtu poolt tunnustatud õiguste eiramine on kooskõlas Telia poolt vabatahtlikult Vastutustundliku Ärilise Käitumise koodeksis avalikkuse ees võetud kohustusega lähtuda oma tegevuses vastutustundliku ärilise käitumise põhimõtetest,“ kirjutas Väikeaktsionäride Liit oma pöördumises.