Väikepoodnike pöördumine: tubakatoodete väljapaneku keelamine on suur lisakulu, vähendab poodide turvalisust ja hävitab väikekaubanduse maapiirkondades

 (25)
Väikepoodnike pöördumine: tubakatoodete väljapaneku keelamine on suur lisakulu, vähendab poodide turvalisust ja hävitab väikekaubanduse maapiirkondades
Suitsupakid kaupluses.

Väikepoodnikud saatsid valitsusele ja riigikogu liikmetele avalike pöördumise, milles kinnitavad, et plaanitav tubakaseaduse muudatus, mis keelaks tubakatoodete väljapaneku, vähendab poodide turvalisust ning suretab maapoed välja.

Järgneb pöördumine:

Austatud Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu liikmed!

Pöördun Eesti väikepoodnike nimel Teie poole palvega eemaldada tubakatoodete väljapaneku keeld Tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõust. Oleme olnud lootusrikkad, et Sotsiaalministeerium on tunnistanud meetme põhjendamatust ning eemaldas selle märtsis eelnõust. Olles tutvunud viimase Tubakaseaduse eelnõuga, peame kurvastusega tõdema, et väljapaneku keeluga soovitakse edasi minna juba niigi paljude kaubandust keelavate ja piiravate meetmete lisamisega. Olles tutvunud ja nõustudes üleskutsega mitte toetada tubakatoodete väljapaneku keeldu väikepoodides, toome välja meie hinnagul kõige põletavamad asjaolud sellise keelu ärajätmiseks.

Ligi kolm aastat tagasi, kui koostati Tubakapoliitika rohelist raamatut, pöördusid enam kui 200 väikekaupluse juhti üle kogu Eesti Sotsiaalministeeriumi poole, et tubakatoodete väljapaneku piiramine saaks teostatud mõistlikult, sest selle läbimõtlemata sammu hind oleks olnud Eesti väikekaubandusele hävitav. Raske öelda, kui palju meie kollektiivsest pöördumisest toona kasu oli, ent Rohelisesse raamatusse läks piirang mõistlikus sõnastuses. Ministeerium presenteeris lõppkokkulepet sellisena, et väljapaneku piirang teostuks koostöös kaupmeestega läbiräägitud juhendis, mis võtaks arvesse erimastaabilise kaubanduse eripärasid ja arvestaks ka juba paljudes kauplustes tehtud eriformaadiliste muudatustega. Nüüd aga näeme, et selle kokkuleppe austamisest on loobutud.

Seotud lood:

Oleme seetõttu pidanud taas üle-eestiliselt oma read koondama ja väikekaupmeeste arvamuse kuuldavale tooma. See samm tuleb meile kõigile suure üllatusena, sest konsulteeritud pole ei Kaupmeeste Liidu (kuhu küll suur osa Eesti väikekaupmeestest ei kuulu) ega väikepoodnikega ja nagu mainitud, ei olnud tubakatoodete väljapaneku keeld osa Tubakapoliitika rohelise raamatu kokkuleppest.

Nõutud drastilised ümberkorraldused käivad nõutud moel Eesti sadadel väikekauplustel üle jõu.

Eelnõu seletuskirjast näeme, et ministeeriumil pole aimugi planeeritud radikaalse ja üllatusliku sammu sotsiaalmajanduslikust mõjust. Ministeerium möönab, et tubakatoodete väljapaneku keeld läbimüüki ei mõjutavat. See võib nii olla küll, kuna nõutud drastilised ümberkorraldused käivad nõutud moel Eesti sadadel väikekauplustel üle jõu, siis viib see toodete müügi lõppemisele väikekaubanduses ning suunab toote koos kliendiga suurtesse jaekettidesse. Meie jaoks viib ebavõrdsust suurendav samm väike- ja maakaupluste konkurentsivõime hääbumiseni ja paratamatult väiksemate poodide sulgemiseni. Maakohas asuv väikepood pole ammu enam lihtsalt ostukoht, vaid seal viiakse juba pikemat aega läbi riikliku tähtsusega toiminguid: nagu näiteks pangateenused (sularaha väljamaksed), Eesti Posti teenustega seotud tegevused, majapidamisgaasi müük, jms. Seega suretades välja väikepood, kaob kohalikul kogukonnal ka ligipääs sinna praegu koondunud teenustele. Rääkimata, et võetakse elatis paljudelt peredelt.

Paljudes meie kauplustes moodustab tubakatoodete jaemüük kuni viiendiku käibest. Tubakatooteid soovivate tarbijate külastused võimaldavad meil neile müüa ka teisi kaupu. Meie müügikohtades täidetakse tubakatoodete turustamist ja müüki reguleerivaid rangeid seadusi.

Lisaks üldisele majanduskahjule tähendab vajadus tubakatoodete väljapanekut lõpetada reaalseid investeeringuid müügikohtade ümberehitamiseks ja sedagi kui see üldse võimalikuks osutub. Kuigi peame tõdema, et eelnõu seletuskirjas kirjeldatud keelu täpne ja nõuetekohane rakendamine jääb praegusel kujul meile kahjuks arusaamatuks. Eesti tuhandetest väikemüügikohtadest paljud kauplused on müügipinnaga 100-200 ruutmeetrit. Tubakatoodete väljapaneku keelamine, selleks vajalikud ümberehitustööd tähendavad meie jaoks summaarselt sadadesse tuhandetesse eurodesse ulatuvat kulu, mille tegemine ei ole põhjendatud ega paljudele jõukohane. Ka Sotsiaalministeerium ise nendib, et väljapaneku keelamine ei mõjuta tarbimise kogunumbrit – seda teame ka oma kolleegidelt Soomes, mille kohta on statistika kättesaadav.

Tubakatoodete väljapaneku keelamine, selleks vajalikud ümberehitustööd tähendavad meie jaoks summaarselt sadadesse tuhandetesse eurodesse ulatuvat kulu.


Lisaks eelloetletule toob müügikohtades tubakatoodete väljapaneku lauspiiramine kaasa probleeme müügitöötajate ja müügikohtade turvalisuse tagamisega – näiteks, kui töötajad peaksid tubakatooteid otsima leti alt, siis pööraksid nad klientidelt pilgu eemale ohtlikult pikaks ajaks.

Kokkuvõtteks – ministeerium ei ole reaalsuses hinnanud planeeritud sammude mõjusid, ei ole arvestanud Eesti kaubanduse eripärasid ning on laiendanud ühele suurele jaeketile tehtud peastarvutuse kogu Eesti jaekaubandusele. See samm piirab oluliselt meie ettevõtlusvabadust, piirab õigusi käsutada meie omandit ja kohtleb ebavõrdselt väikeseid, keskmisi ning suuri kauplusi.

Kui töötajad peaksid tubakatooteid otsima leti alt, siis pööraksid nad klientidelt pilgu eemale ohtlikult pikaks ajaks.

Palume loobuda tubakatoodete väljapaneku keelustamisest ja teeme ettepaneku naasta Tubakapoliitika rohelise raamatu rakendamiseks kokkulepitu juurde – et ministeerium koostöös kaupmeestega töötab välja juhendi väljapaneku piiramiseks, mis arvestab juba erinevates kauplustes elluviidud piirangutega kui ka kaupluste suurusest tulenevate eripärade ja võimalustega.

Lugupidamisega Eesti väikekauplejate nimel

Rein Reinvee
RRLektus AS juhatuse liige