Valga maavalitsus: GoBusil puudub lepingu lõpetamiseks õiguslik alus

 (2)
Valga maavalitsus: GoBusil puudub lepingu lõpetamiseks õiguslik alus
----

Valga maavalitsuse teatel puudub AS-il GoBus liiniveo teenindamise lepingu ühepoolseks lõpetamiseks lepingust või seadusest tulenev alus.

Novembri algul andis AS GoBus Saare, Hiiu ja Valga maavalitsustele teada oma soovist lõpetada avaliku liiniveo teenindamise lepingud.

„Palusime majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil teha täiendav analüüs Valga maavalitsuse ja AS GoBus vahelisele avaliku teenindamise lepingule,” selgitas Kalev Härk maavanema ülesannetes. „Analüüsi tulemus kinnitas meie seisukohta, et AS-il GoBus ei ole ühepoolseks lepingu lõpetamiseks õiguslikku alust.”

AS GoBus tugines oma ülesütlemisavalduses Võlaõigusseaduse sätetele, mis lubavad teatud tingimustel (pärast lepingu sõlmimist muutuvad lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolud ja sellega kaasneb lepingupoolte kohustuste vahekorra oluline muutumine, mistõttu ühe lepingupoole kohustuste täitmise kulud suurenevad oluliselt) lepingust ühepoolselt taganeda.

Vaagides kõiki maavalitsuse ja antud ettevõtte vahel sõlmitud lepingu punkte, on AS-i GoBus ülesütlemine Võlaõigusseaduse alusel Valga maavalitsuse hinnangul põhjendamatu ning ennatlik.

„Me ei ole huvitatud ka lepingu lõpetamisest kokkuleppel, kuna lepinguga ettenähtud reisijateveo jätkamine ja järjepidevus on avalikes huvides oluline,” sõnas Härk. „Samas on ka AS-i GoBus poolt avaldatud tahe üsna selge – alates 12. veebruarist ei soovita täita oma lepingulisi kohustusi.”

Valga maavalitsus korraldab riigihanke uue vedaja leidmiseks. Senine vedaja on lepingujärgselt kohustatud täitma lepingut kuni uue vedaja leidmiseni, kuid mitte rohkem kui 6 kuud.