Valitsus otsustas Eesti Telekomi aktsiad arengufondile üle anda


Vabariigi valitsus otsustas täna anda Eesti Arengufondile investeerimiskapitali moodustamiseks üle 4 138 636 riigile kuuluvat AS-i Eesti Telekom aktsiat, mis vastab kolmeprotsendisele osalusele ettevõttes.

Esimeseks viieks aastaks on prognoositud, et arengufond vajab investeerimistegevuseks umbes 500 miljonit krooni. Et riik annab fondi investeerimiskapitali moodustamiseks üle vähemalt kolmeprotsendilisele osalusele vastava koguse Eesti Telekomi aktsiaid, näeb ette Eesti Arengufondi seadus. Eilse kauplemispäeva lõpu seisuga oli üleantavate aktsiate väärtus börsil üle 580 miljoni krooni.

Investeerimistegevust võib fond rahastada nii aktsiatelt saadavate dividendide, võimalikust aktsiate müügist saadava tulu kui muude vahendite arvelt. Võimalik on ka aktsiaid pantida. Täpsemalt otsustab investeerimiseks vajalike vahendite kasutamise üle arengufondi nõukogu koos juhatusega.

Detsembris asutatud arengufondi nõukogu kogunes esimest korda jaanuari lõpus, valides endale esimeheks Indrek Neivelti ning aseesimeheks Erik Terki. Ühtlasi kuulutas nõukogu välja juhatuse esimehe konkursi, kuhu saab avaldusi esitada 26. veebruarini.

Detsembris asutatud arengufondi eesmärk on stimuleerida ja toetada muutusi, mis aitavad ajakohastada Eesti majandust, tagada ekspordi kasvu ning luua uusi kõrget kvalifikatsiooni nõudvaid töökohti. Selleks hakkab fond aitama alustamisjärgus teadmis- ja tehnoloogiamahukaid Eesti ettevõtteid, investeerides nende põhikapitali.

Et teha võimalikult häid investeerimisotsuseid, hakkab fond tegelema ka arenguseirega ehk teaduse, tehnoloogia, ühiskonna jm arengute uurimisega, et teha kindlaks valdkonnad ja arengusuunad, mis pikas perspektiivis toovad suurt majanduslikku ja ühiskondlikku kasu.

Investeerimisstrateegiat ja arenguseire tegevuskava hakkab koostama arengufondi juhatus. Nii on eeldavasti sügiseks paigas alused, mille põhjal saab fond hakata tegema investeerimisotsuseid.