Valitsus otsustas: hiljemalt 2028. aastaks sõidavad kõik reisirongid elektri jõul

 (179)
Valitsus otsustas: hiljemalt 2028. aastaks sõidavad kõik reisirongid elektri jõul
Foto: Argo Ingver

Valitsus otsustas täna, et kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks tuleb ette valmistada raudtee elektrifitseerimise plaan. Esimeste lõikude projekteerimine algab juba tuleval aastal, projektiga on kavas lõpuni jõuda 2028. aastaks.

Keskkonnaminister Rene Kokk selgitas tänasel valitsuse istungil, et lisaks suurenergeetikale tuleks CO2 heidet vähendada ka teistes sektorites (s.o. transpordis, väikesemahulises energeetikas ja põllumajanduses) ning parimad võimalused selleks on transpordisektoril.

Kõige suurema kasuteguri kasvuhoonegaaside heite vähendamisel annaks raudteeliikluse elektrifitseerimine.

Koka sõnul on Eesti küll märkimisväärselt investeerinud, et muuta rongiliiklus inimestele mugavaks ja kättesaadavaks. Ometi on Eesti praegu üks kõige väiksema elektriraudtee osakaaluga riike Euroopa Liidus. Kui keskmiselt liigutab elekter 52 protsenti raudteeveeremist, siis Eestis vaid 14 protsenti.

2Raudteevõrgu elektrifitseerimine aitaks vähendada nii selle keskkonnamõju kui ka müra ning suurendaks samas sõidukiirust. Kogu raudteevõrgu elektrifitseerimisel hoitaks aastas kütuselt kokku ligi viis miljonit eurot,“ ütles keskkonnaminister.

keskkonnaministeeriumil TULEB koostöös teiste ministeeriumitega valmistada 25. juuliks ettepanekud kasvuhoonegaaside heite vähendamise meetmete rakendamiseks transpordi-, väikeenergeetika ja põllumajanduse sektorites perioodil 2021-2030.

Lisaks tuleb ministeeriumitel ette valmistada ettepanekud meetmete rakendamiseks ka suurenergeetika- ja tööstussektoris.

Kokku tuleb Eesti kasvuhoonegaaside koguheidet vähendada 70% aastaks 2030 võrreldes aastaga 1990. Lisaks tuleb aastaks 2030 ELis energiatõhusust suurendada 32,5% ja taastuvenergia osakaal peab olema vähemalt 32% lõpptarbimisest.

Eesti kasvuhoonegaaside koguheitest moodustab suurenergeetika- ja tööstussektori heide 70%. Transpordi-, väikeenergeetika ja põllumajanduse sektorite heide moodustas aastal 2017.a ligi 30% Eesti kasvuhoonegaaside heitest, millest enamuse moodustas transport.