Valitsus süstib lisaraha laevadesse, elektrirongidesse ja väikesadamatesse

 (4)
Ormsö
OrmsöFoto: Jarek Jõepera, Jarek Jõepera

Valitsus kinnitas majandus- ja taristuministri ettepanekud EL-i raha kasutamise muudatuste kohta taristuprojektide investeeringutes. Muudatused on seotud Euroopa Liidu 2007–2013 aastaks ettenähtud vahendite kasutamise lõpptähtaja saabumisega, mistõttu on nüüd võimalik teatud projektide ülejääki kasutada teiste taristuinvesteeringute juures, kus rahavajadus suurem.

"Paljud projektid on jõudnud faasi, kus lõplik rahavajadus on saanud paika ning kus tegelikud kulud prognoositust väiksemad, sealt on võimalik suunata vahendeid ümber teiste projektide täiendavaks rahastamiseks. Transpordivaldkonnas suuname raha neisse projektidesse kus vajadus suurem, nagu näiteks Kihnu ja Vormsi liini praamidele ning Eesti Raudtee kontaktvõrkude rekonstrueerimisse," märkis majandusminister Kristen Michal.

Täiendav Euroopa Regionaalarengufondi raha suunatakse näiteks Kihnu ja Vormsi liinidel sõitvate "Kihnu Virve" ja "Ormsö" laevade eest tasumiseks - 1,7 miljonit eurot - ja ca 800 000 euro Ühtekuuluvusfondi rahaga toetatakse täiendavalt Eesti Raudtee projekti, mille eesmärgiks oli rekonstrueerida Tallinna läänesuunalist elektrirongide kontaktvõrku ja alajaamu.

Lisaks kinnitas valitsus majandusministri ettepaneku suunata täiendavalt Ühtekuuluvusfondi väiksemaid summasid Tallinna ringtee rekonstrueerimise, Tallinn-Narva maantee Väo-Maardu teelõigu ja väikesadamate renoveerimise kulude katteks.

Transpordiinvesteeringute kava Ühtekuuluvusfondi kaudu toetatavate projektide nimekiri on koostatud mahus ligi 640 miljonit eurot, millest struktuuritoetus on ca 525 miljonit eurot.