Valitsus suunas tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali täiendavalt 147,9 miljonit eurot

 (7)
Eurod
EurodFoto: Madis Veltman

Valitsus toetas istungi otsusena töötukassa nõukogu ettepanekut suunata täiendavalt 147,9 miljonit eurot praeguses kriisis töötajate töötasude vähendamise hüvitamiseks.

Valitsus otsustas töötukassa nõukogu ettepanekul kanda 23% töötuskindlustushüvitiste sihtfondi ja tööandja maksejõuetuse puhul makstava hüvitise sihtfondi eelnevatel aastatel kogunenud, kuid kasutamata jäänud vahenditest sihtkapitali, et katta senise märtsist kuni maikuuni kehtinud töötasu hüvitise meetme kulusid.

Vahendite ülekandmine võimaldab teha väljamakseid hetkel kehtiva töötasu hüvitamise meetmest ning see on osa meetme 250 miljoni euro suurusest prognoositud kulust.

Vabariigi valitsus võib otsustada sihtkapitali vahendite ebapiisavuse korral erakorralise tööturu vajaduse tõttu sihtkapitali üle kanda kuni 30% sihtfondide vahenditest.