Valitsus suurendas sõidusoodustusi


Valitsus otsustas eile lubada tudengitel sõita poole piletiga kooli ja koju ning anda õpilastele kooliskäimiseks tasuta rongi- ja bussisõidu kaardid.

Haridusminister Rein Loigu sõnul võttis valitsus eile vastu määruse, mis täpsustab senist sõidusoodustuste korda. Valitsus otsustas anda õpilastele kooli ja kodu vahet sõitmiseks tasuta sõidukaardid rongi- ja bussiliinidel. "Mujal sõitmiseks kehtib õpilastele rongides 30-protsendiline sõidusoodustus," ütles teede- ja sideminister Raivo Vare.

Haridusminister lisas, et loodetavasti järgivad raudtee eeskuju ka bussifirmad.

üliõpilastele kehtib raudteel 30-protsendiline sõidusoodustus nädalavahetustel. Praegu kehtiva korra kohaselt võib tudeng sõita 50-protsendilise hinnaalandusega kaks korda kuus kodu ja ülikooli vahet. Valitsus loobus sellisest piirangust ning edaspidi saavad üliõpilased poole hinnaga kodus käia nii palju kui tahavad. Sõidupiletid peavad nad endiselt viima oma kooli, kus need hüvitatakse.

Haridusminister nentis, et sellise piirangu kaotamine võib tekitada olukorra, kus mõni üliõpilane esitab kuu lõpus koolile näiteks 31 sõidupiletit. "Loodame siiski inimeste eetilisusele," märkis ta.

Loik lisas, et valitsus jätkab läbirääkimisi autoettevõtjate liiduga ja kui õnnestub sõlmida soodsaid kokkuleppeid, siis on võimalik kehtestada lisasoodustusi.

üliõpilaskondade Liidu juhatuse liige Tarmo Sild nimetas saavutatut poliitiliseks kompromissiks. Sild märkis, et see teeb üliõpilaste elu vabamaks, sest ei piira kojusõitude arvu kuus. "Ega sõitmine sellepärast nii kohutavalt suurene," arvas Sild, oletades, et keskmine üliõpilane üle kahe korra kuus tavaliselt kodus ei käigi.

Sild märkis, et Tartu ülikoolis on kavas piletite hüvitamisel sisse seada bürokraatiat pisut mahendav kord. Selle korra järgi pannakse ülikoolis üles postkastid, kuhu tudengid lasevad sisse oma avaldused ja hiljem aruanded koos piletitega. Kõik avaldused jõuavad siseposti kaudu ülikooli rahandusosakonda. Andmed sõidumarsruudi kohta ja pangaarve number lisatakse üliõpilaste andmebaasi, nende alusel hakkab ülikool tegema tudengitele pangaülekandeid.

Mis puutub üle-Eestilisse reisimisse, siis peavad tudengid ikkagi otsima kokkulepet erabussifirmadega. Erafirmad on teinud ettepaneku, et kui nemad saavad tudengite soodustussumma endale, siis nad teevad hinnaalanduse. "Aga üliõpilaste rahakott on tervikuna siiski üks," märkis Sild. "Sealt tulevad ka eluasemetoetused ja toimetulekutoetused ning me peame enne põhjalikult kaaluma, kas on otstarbekas seda just bussifirmade käsutusse anda."

Sild ütles, et üliõpilastel on ette valmistatud lepingud ka nelja bussiettevõttega alternatiivsete liinide loomiseks. Sild ei soovinud veel öelda firmade nimesid, kuid sõnas, et nende firmade abiga on võimalik iga päev teha üks odav sõit suundadel Tartu-Tallinn, Tartu-Pärnu, Tallinn-Pärnu ja Tartu-Võru.

Haridusministeeriumi osakonnajuhataja Toivo Sikk märkis, et eilne soodustuste laiendamine nõuab senikõneldud 15 miljonile lisaks 22 miljonit krooni. Siku sõnul otsustati ministeeriumi ja üliõpilasesindajate eilsel kohtumisel, et on vaja välja töötada seaduseelnõu, mis näeks ette, kelle sõite ja millises mahus on tarvis hüvitada. Erafirmadele saab ettekirjutusi teha üksnes seadus, märkis Sikk.

Haridusministri kinnitusel peab valitsus õigeks, et sõidusoodustused oleksid ka invaliididele ja väikelastele. Sotsiaalministeerium ning teede- ja sideministeerium said ülesande vastav projekt välja töötada.

ANU JõESAAR, KRISTI MALMBERG