Valitsuse kritiseerimine on nagu seinaga rääkimine: vastuseks tuleb vaid kiidulaul maksumuudatustele

 (95)
Valitsuse kritiseerimine on nagu seinaga rääkimine: vastuseks tuleb vaid kiidulaul maksumuudatustele
Ekspress Meedia

Kaubandus- ja tööstuskoda teatas eelmine nädal, et valitsus sõidab ettevõtjatest teerulliga üle ja kuigi räägitakse vajadusest kuulata, siis teod näitavad, et tegelikult see arvamus kedagi ei huvita. Peaminister Jüri Ratas vastas ettevõtjatele kriitikale kiidukõnega valitsusele.

Kaubanduskoja peadirektor Mait Palts võttis eelmisel nädalal sõna maksumuudatuste kohta, mis surutakse läbi ettevõtjate seisukohta küsimata. „Poliitikute poolt oleks ausam otse välja öelda: „Me teeme need muudatused ära igal juhul ja ärge hakakegi nende arutamisele või analüüsimisele aega raiskama, vaid asuge kohe rakendama“.

Peaminister Jüri Ratas vastas ettevõtjate kriitikale tuletades meelde, et võrreldes 2015. aasta detsembriga on ettevõtjad hinnanud valitsuse käitumist ettevõtluse sõbralikkuse osas paremini.

"Täpsemalt on positiivse hinnangu andjate osakaal kahekordistunud. Ühtlasi liigume majandusspidomeetri järgi kiiremini kui veel 2016. aasta detsembris," vastas ta.

Ratase sõnul on maksumuudatusi tehes valitsusel selge soov saavutada põhimõttelisi muutusi või mingit käitumist mõjutada. Meie eesmärk on inimeste sissetulekute kasvatamine ning majanduskasvu toetamine."

"Valitsus on riigi eelarvestrateegias seadnud eesmärgiks stabiliseerida maksukoormus alla 36% juures SKP-st. Eurostati andmetel oli 2015. aastal Eesti maksukoormus 33,9 protsenti SKP-st, mis on EL keskmisest 5% võrra madalam. Tööjõumaksude langetamisega muutub maksukoormuse struktuur majanduskasvu suhtes sõbralikumaks. Valitsuse maksumuudatused aitavad langetada efektiivset tööjõu maksumäära 0,74% võrra sisemajanduse koguproduktist."

Seotud lood:

"Ettevõtlust toetame ka aruandlust hõlbustava ja väikeettevõtlust atraktiivsemaks muutva ettevõtluskonto loomisega. See tähendab 20% maksumääraga ettevõtlusvormi väikeettevõtjatele, kelle tulu on kuni 25 000 eurot aastas. Ettevõtluskontot kasutav ettevõtja ei pea esitama ühtegi aruannet ega kulutama aega raamatupidamisele."

"Osa maksumuudatusi on seotud tervisliku või keskkonnateadliku käitumise edendamisega. Kui võtta näiteks magustatud jookide maks, siis siin ongi peamiseks märksõnaks terviseedendus.
Ettevõtluses kasutatava sõiduauto eratarbes kasutamise maksustamise kord muutub efektiivsemaks ning väheneb bürokraatia. Uus kord on enamiku autode puhul soodsam kui senine fikseeritud erisoodustuse maksumusest lähtub maksukoormus. Kehtiv erisoodustuse fikseeritud piirmäär asendatakse auto võimsusest sõltuva arvestusega," rääkis Ratas.

"Maksumuudatuste tegemisel lähtume valitsuse eesmärkidest ning erinevate ühiskonnagruppide soovidest ja huvidest. Kindlasti peame jätkuvalt oluliseks dialoogi ettevõtjate ning neid esindavate liitudega. Ettevõtjate sisend valitsusele otsuste tegemiseks on äärmiselt oluline, kuid kindlasti tuleb arvestada ka teiste ühiskonnagruppide seisukohtade ja vajadustega," vastas ta.