Vanad võlad saavad klaaritud: kohus kinnitas pärast kolmeaastast menetlemist Tere ASi saneerimiskava


Saaremaa Piimatööstus, Ülo Kivine
Saaremaa Piimatööstus, Ülo KivineFoto: Sven Arbet

Harju Maakohus kinnitas Tere ASi saneerimiskava, mille menetlemine kestis üle kolme aasta. Saneeritavate nõuete maht on üle 47 miljoni euro ning saneerimise tähtajaks seati 10 aastat. Saneerimiskava kinnitamine tagab Terele stabiilse majandustegevuse ning jätkusuutliku arengu, teatas ettevõte pressiteate vahendusel.

„Lõpuks on saneerimiskava kinnitatud ning nüüd saame keskenduda täies mahus põhitööle," ütles Tere ASi ja ASi Farmi Piimatööstus juhatuse esimees Ülo Kivine. „Kõik pikale venivad protsessid häirivad töötajaid, kliente ja koostööpartnereid. Saneerimiskava peaks reeglina kinnitama 60 päeva jooksul, kuid meie puhul läks üle kolme aasta. Harju Maakohtu otsus annab kõigile kindlust, et lisaks heale majanduslikule edenemisele saavad perspektiivis piltlikult öeldes vanad võlad klaaritud. Ettevõtte areng Maag Grupis on hea ning tänasega võime kinnitada, et meie arenguväljavaated tulevikuks on paljulubavad."

2016. aastal sõlmis Eesti kapitalil põhinev toiduainetetööstuskontsern Maag Grupp kokkuleppe Tere ASi emafirma nõuete omandamiseks ning aastal 2017 koondus Tere AS teise eestimaise piimatootjaga AS Farmi Piimatööstus, kui viimane omandas 100% Tere ASi aktsiatest. Peale koondumist jätkas Tere tegutsemist Farmi Piimatööstuse tütarühinguna. Ettevõtete kaubamärgid jäid alles ning koondunud ettevõtte pikaajaline strateegia töötatakse välja saneerimiskava elluviimise ajal.

Seotud lood:

Kinnitatud saneerimiskavaga kujundatakse ümber kõik saneerimiskavaga hõlmatud võlausaldajate nõuded, et tagada ettevõtte tegevuse jätkamine ja võlausaldajate nõuete rahuldamine. Saneerimiskava alusel rahuldatakse ka pandiga tagamata võlausaldajate nõudeid, mis jääksid pankrotimenetluse korral rahuldamata.

Kõikidele võlausaldajatele, kelle nõue saneerimiskavaga ümber kujundatakse, kohaldatakse identseid saneerimisabinõusid, milleks on võlasumma vähendamine, rahalise nõude täitmine osamaksetega ning kohustuse täitmise tähtaja pikendamine ehk nõude ajatamine. Samas kõik nõuded saavad rahuldatud vähemalt põhinõude ulatuses, lubatakse Tere pressiteates.

Pandiga tagatud võlausaldajate saneeritavaid nõudeid on kokku 29,7 miljoni euro ulatuses ning pandiga tagamata võlausaldajate nõudeid on kokku 17,8 miljoni euro ulatuses. Saneerimiskava kinnitamise poolt hääletas valdav enamus võlausaldajatest ehk üle 88% häältest.