Veel üks laen. Eesti sõlmis 200 miljoni eurose lepingu Euroopa Nõukogu Arengupangaga

 (138)
Valitsuse pressikonverents 04.06.2020
Valitsuse pressikonverents 04.06.2020Foto: Kiur Kaasik

Rahandusminister Martin Helme allkirjastas Euroopa Nõukogu Arengupangaga (CEB) lepingu 200 miljoni euro suuruse laenu võtmiseks koroonakriisi mõjude leevendamise eesmärgil.

"Meie valik on olnud hoida kriisis tööturg toimimas ning ettevõtted elus. Euroopa madalaima võlakoormusega riigina ning madalate intresside keskkonnas saame endale lubada võimalust stimuleerida oma majandust just praegu, kõige kriitilisemal ajal," ütles rahandusminister Martin Helme. "Soovime katta koroonaviiruse pandeemiast tingitud ettenägematuid kulusid ning majandus- ja tervisekriisis turgutada ettevõtlust ja tööturgu."

Laenuga kaasatavat raha on kavas kasutada eelkõige kohalikele omavalitsustele ning mikro-, väike- ja keskmistele ettevõtetele suunatud kriisileevendusmeetmete rahastamiseks. Vähemal määral on kavas rahastada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviirusega seotud teadus- ja arendustööd.

„Meil on hea meel, et saame toetada Eesti pingutusi viirusepuhangu mõju leevendamisel ja aidata elavdada Eesti majandust. Nii oleme toeks kriisist taastumisel," ütles CEB juhataja Rolf Wenzel. „Euroopa Nõukogu Arengupank on seni kokku heakskiidu andnud erakorralistele meetmetele ligi 3 miljardi euro mahus. Toetades kaasavaid ja kestlikke investeeringuid, oleme pühendunud oma liikmesriikide kiirele taastumisele kriisist."

Muu hulgas aitavad kaasatavad vahendid kohalikel omavalitsustel katta koroonaviiruse leviku ennetamise ja selle mõju leevendamise meetmete kulu ja tagada elutähtsate teenuste toimepidevust. CEB-lt võetav laen toetab samuti olulisi investeeringuid kohalikku infrastruktuuri, nagu kohalikku teehoidu ja lairiba internetiühenduse kättesaadavuse laiendamist maapiirkondades.

Lisaks sellele toetab võetav laen Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ning Maaelu Edendamise Sihtasutuse toetus- ja käibekapitalimeetmeid, mis on suunatud kriisist mõjutatud Eesti mikro-, väike- ja keskmistele ettevõtetele.

Eesti on Euroopa Nõukogu Arengupanga liige 1998. aastast alates. Panga liikmeskond koosneb 41 Euroopa riigist, kes on ühtlasi selle omanikud. Pank loodi 1956. aastal riikidevahelise arengupangana ja kandis 1999. aastani Sotsiaalarengu Fondi nime. CEB annab madala intressiga pikaajalisi laene oma liikmesmaade sotsiaalprojektidele.