Veeteede Amet sai valitsuselt 2,4 miljonit talvise navigatsiooni tagamiseks

 (1)

Valitsus otsustas eraldada reservist 2,4 miljonit krooni Veeteede Ametile talvise navigatsiooni tagamiseks.

Valitsusele esitatud seletuskirja kohaselt on varasemad külmad 2001. aasta sügisel ning oodatust raskemad jääolud jaanuari lõpus ja veebruari alguses nõudnud planeeritust suuremate kulutuste tegemist. 2002. aastaks määratud 7 mln krooni on tänaseks praktiliselt kasutatud. Üheks ülekulu põhjuseks on ka Venemaalt renditud jäämurdja kõrgemad rendihinnad ja kütusekulu võrreldes Eesti pukseritega.

Reaalsest jääolukorrast lähtudes Eesti pukseritega polnud aga tehniliselt võimalik tagada laevade liikumine sadamasse. Pärnu sadamat külastab kuus 100 laeva, planeeritud kaubakoguseks on 200 000 tonni kuus.

Sadamast eksporditakse põhiliselt puitu ja turvast.