Veskimägi võtab tööinimesel kõri pihku (täiend)

 (146)
Taavi Veskimägi
Taavi VeskimägiPostimees/Scanpix

Eesti rahvastiku vananemine ja vähenemine sunnib tõstma pensioniiga, pikendama töönädalat ning lühendama puhkust, leiab rahandusminister Taavi Veskimägi.

2050. aastaks väheneb Eesti elanikkond 1,3 miljonilt halvimal juhul 800 000 inimeseni. Rahvastiku vananemine toob kaasa maksumaksjate arvelt ülalpeetavate arvu kiire kasvu. See tähendab ühiskonnale suuri probleeme, leiti Estonian Business Schooli (EBS) korraldatud demograafia ja majandusarengu seminaril “Eesti 2050”, kirjutab Postimees.

Otseste mõjudena annab vähenev laste arv end tunda aastatel 2010–2015, kui tööturule hakkab uute tulijatena tulema praeguse 23 000 inimese asemel vaid 11 000 inimest aastas. Sellele lisandub lähikümnendil veel ligi 2000 inimeseni aastas ulatuv väljaränne rikkamatesse riikidesse. See kõik tähendab tööjõupuuduse kasvu, survet palgatõusuks, mis viib tööviljakuse ja majanduse konkurentsivõime vähenemiseni ja annab tagasilöögi riigi maksutuludele.

Taavi Veskimägi sõnul tuleb rahvastikutrendide valguses paratamatult suunata inimesi avalikust sektorist tootvale tööle. Elanikkonna vananemisega suureneb surve tervishoiukulude kasvuks. “Ma ei näe riigieelarves allikaid, mille arvelt tervishoiukulutusi tõsta,” tõdeb Veskimägi. “Et tööjõuga seotud maksud on niigi kõrged, jääb võimaluseks kas kulude kokkutõmbamine või osa tervishoiukulutuste panemine inimese tasku peale.”

Tööturule võiks rahandusministri hinnangul tuua rahvastiku vähenemise ja vananemise taustal leevendust pensionea tõstmine, töönädala pikendamine ning puhkuse lühendamine näiteks kahe nädalani. “Peame muutma tööjõuturgu paindlikumaks, et töötajate arvu suurendada,” rõhutab Veskimägi, kelle sõnul on sellised võimalused vaid võimalikud arenguvariandid mitmekümneaastases perspektiivis.

Sotsiaaldemokraat Eiki Nestor väljendab rahandusministri ideede üle sügavat nõutust. „On äärmiselt murettekitav, et Eesti valitsuse võtmeminister otsib tööturuprobleemide lahendust töötajate täiendavast tühjakspigistamisest. Pikem tööaeg ja lühem puhkus ei suurenda tootlikkust ega edenda Eesti majandust. Vastupidi — see on kahjulik töötajate tervisele, vähendab motivatsiooni ning kahjustab sealtkaudu ka Eesti majandust,” teatas Eiki Nestor Delfile.

Nestori sõnul pole rahandusministri pakutud meetmetega võimalik lahendada mitte ühtegi demograafilist probleemi. „Vastupidi — jutud pikemast tööajast ja lühemast puhkusest annavad otsese tagasilöögi pereelule ning rahva sündimuskäitumisele.”

Valitsus peaks endise sotsiaalministri hinnangul mõtlema sellele, kuidas soodustada Eestis kõrge tootlikkusega heapalgaliste töökohtade teket. Selleks tuleb suurendada investeeringuid kutseharidusse, tööohutusse ja kutsehaiguste ennetamisse.

Target Ärileht