VIDEO JA BLOGI | Kohus tegi Sõnajalgade kaasuses otsuse. Mis saab tuulepargist edasi?

 (113)

Täna hommikul sai Aidu tuuleparki arendav Eleon Green Tartu Ringkonnakohtu värske otsuse, mille kohaselt ei ole tuulepargi arendust takistavad riigiametnikud käitunud seadusest lähtudes. Andres ja Oleg Sõnajalg räägivad otsuse tagamaadest ja tuulepargi arendamise tulevikust kell 13 algaval pressikonverentsil.

Sõnajalgade pressikonverents
Sõnajalgade pressikonverents on nüüd lõppenud
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teatas, et jätkab omajärelevalve menetlusega nii, nagu kolmapäeval seda ka selgitati.TTJA on oma menetluse käigus tuvastanud, et Aidu tuulepargi Tuulik 4 ja Tuulik 5 kinnistutele püstitatud tuulikud:- ei vasta ühelegi teadaolevale ehitusprojektile- on vastuolus kohaliku omavalituse teemaplaneeringuga- neile puudub Kaitseministeeriumi kohustuslik kooskõlastus- neil puudub maa-ameti kui omaniku esindaja nõusolek- tegemata on ehitusgeoloogilised uuringud- tegemata on keskkonnamõju täiendav hindamine- vastuolude tõttu ei ole selge, millist tuulikut on tegelikultehitatud- killustikupatjade kohta ei ole projektdokumentatsiooni egatihendusprotokolleTTJA ootab arendaja vastust nendele asjaoludele.
Kaitseministeerium teatas, et Tartu Ringkonnakohtu tänane määrus ei mõjuta sisuliselt mitte ühtegi hetkel käimas olevat haldusmenetlust. Ehituskeeld ja viibimiskeeld kehtivad endiselt. „Aidu tuulepargi rajatised on jätkuvalt vastuolus teemaplaneeringuga, Kaitseministeeriumi kooskõlastatud eelprojektiga, ei vasta kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud ehituslubadele ning püstitatud ehitised on jätkuvalt märksa kõrgemad kooskõlastatust,” seisis ministeeriumi teates. „Seega on riigil jätkuvalt kohustus sekkuda sellisesse ebaseaduslikku ehitustegevusse.”
Taas läks jutt kaitseministeeriumile.O. Sõnajalg: see, et võideldakse palehigis Eesti tööstuse arendamise vastu, ei ole riigimehelik
Teemaks on tõusnud nüüd taastuvenergia Eestis ja tuuleenergia plussid.O. Sõnajalg: kaks tuulikut, mida politsei valvab, on esimesed 0-seeria tuulikud, mis ootavad sertifitseerimist. See oleks pidanud algama 1,5 aastat tagasi. 
O. Sõnajalg: pahatahtlikult on võimalik numbreid moonutada ja öelda, et planeeringus on üks asi, aga te teete midagi muud.
O. Sõnajalg: TTJA mõõtis pahatahtlikult tuuliku kõrgust. Pahatahtlik on minna kuskile auku ja mõõta maksimaalne kõrgus maapinnast.
O. Sõnajalg selgitab joonisega tuulikute kõrgust ja kuidas neid karjääri ehitada
O Sõnajalg: eelmisel sügisel pakkusime kaitseminsiteeriumile välja, et teeme tuulikud lühemaks. Kaitseministeerium polnud huvitatud ega kuulanud meie ettepanekut. Oleme küsinud, millised parameetrid on aktsepteeritavad. Kaitseministeerium ütleb, et ei saa ebaseaduslikku asja seadustada. Küsime, mis on ebaseaduslik. Nad ütlevad, et parameetrid on mittevastavad
A. Sõnajalg: novembris 2010 on kooskõlastus kaitseministeeriumiga tehtud. Kooskõlastus anti tingimusel, et augud radarites kompenseeritakse PPA radaritega. Nende otsus oli, et kõrgust ei piirata
O. Sõnajalg: TTJA ütleb, et esialgsed ehitusload ei kehti. Neid pole vaidlustatud kohtus, öeldakse lihtsalt et ei kehti. See on kõige kummalisem. Üks ametiasutus ütleb, et ehitusload ei kehti. Need load on väljastanud kohalik omavalitsus, mis on seisukohal, et need load kehtivad
Küsimus: kuidas praegune kohtuotsus mõjutab TTJA otsust ehitus peatada?A. Sõnajalg: nii kaua kui kohtuotsus pole jõustunud on status quo. Kui see jõustub, siis kaotab ettekirjutus oma kehtivus. 
A. Sõnajalg: Selle aasta kevadel läks kohturing uuesti käima ja nüüd siis tuli ringkonnakohtu seisukoht
A. Sõnajalg: kui halduskohtus on menetlus algatatud, siis vaadatakse kõigepealt, kas on ehitatud tähtaegselt. Seda kahjuks ei tehtud. Kui protest võeti menetlusse seadus kohtunik esialgse õiguskaitse ja peatas ehituse. Oleks olnud pidanud tegema kindlaks kas kõik on tehtud tähtaegselt. Me juhtisime sellele tähelepanu
A. Sõnajalg: otsuses on öeldud, et on kahtlusteta ilme, et maavanem sai aastaid tagasi teada ehituslubadest
O. Sõnajalg: kohtudokumentides on väga mürgine emotsioon. See on kiusu ajamine
O. Sõnajalg: Ettevõtluses on tavaks, et teatavaid eetikapiire ei ületata. See kuidas riik on käitunud ja see retoorika on täiesti uus tase. See on vale. Must räägitakse valgeks
O. Sõnajalg: ka TTJA kasutab sama advokaati
A. Sõnajalg: kaitseministeeriumil, justiitsministeeriumil ja maavanemal oli sama advokaat
A. Sõnajalg: ringkonnakohus leidis, et protestiesindaja tõlgendus on meelevaldne ja vastuolus riigikohtu otsusega
A. Sõnajalg: ringkonnakohus ütles, et menetluse rikkumise korral on tegemist protesti sellise puudusega, mis välistab õigusemõistmise halduskohtus
O. Sõnajalg: See, et kaitseministeerium juriidiliste nõksudega ründas... Nii on võimalik iga projekti rünnata. 
O. Sõnajalg: kaitseministeeriumi advokaadid on jätnud mulje, et me pole sõnakuulekad ja et avastasime, et on vaja ehituslubasid. See on vale pilt. Seda on arendatud koostöös kaitseministeeriumi ja kohaliku omavalitsusega. Kaitseministeerium oli teadlik, millised tuulikud tulevad
A. Sõnajalg: Menetlusnorme oli rikutud selles osas, et kui haldusakt antid välja, siis 30 päeva jooksul on õigus protest esitada. Kohe ei pea protesti esitama, võib ka esitada nõude tühistada haldusakt. Nad tegid seda aga üle aasta hiljem. Nad teadsid sellest. Olime nendega kohtunud korduvalt
A. Sõnajalg: Kohus lähtub sellest, kas protest on esitatud seadusest lähtudes.
A. Sõnajalg: ringkonnakohus leiab, et kaebus tuleb jätta rahuldamata. Vaidlus oli, et kui protesti esitaja pole korrast kinni pidanud, jätab kohus selle läbivaatamata
O. Sõnajalg: kui spekuleerida, et kaotame kohtus selle kaasuse, siis tuleks nõue kohaliku omavalitsuse vastu. Me pole õigusakte rikkunud. 
O. Sõnajalg: Kõik dokumendid, mille alusel on Aidu tuulepargi ehitus vaidlustatud, on salastatud
A. Sõnajalg: Antud hetkel vaieldakse selle üle kas maavanema oleks saanud protesti esitada. Teine kohtuaste leidis, et polnud õigust protesti esitada. Seadus näeb ette protesti esitamisele tähtajad. Need on 30 päeva ja maavanem ületas neid. Seetõttu pole võimalik vaidlust sisuliselt vaielda
A. Sõnajalg: Nii kaua kui ehitusloa keeld on peal ei saa me jätkata
A. Sõnajalg: Halduskohtus vaidlustati ehitusakti väljastamise korraldus. Ehitustegevus kui fakt pole peatatud, peatatud on ehituslubade kehtivus
Oleg Sõnajalg: Tänane otsus on märgiline esimese vaidluse lõppemiseks.
Oleg Sõnajalg: TTJA peatas ehituse ja täna räägitakse sellest, et ehitised ei ole turvalised ja et puudub info nagu oleks teostatud tugevusarvutusi. See on põhjus, miks on kehtestatud tõkendeid
A. Sõnajalg: Kevadine TTJA otsus ehitus peatada on seotud tänase kohtuvaidlusega. Seal on öeldud, et ettekirjutus Eleon Green'i ettekirjutus kehtib kuni kohtus on leitud lahendus
A. Sõnajalg: Esimene kohtuaste andis õiguse Aidu tuulepargile ja teine aste jättis selle jõusse
Andres Sõnajalg: tegemist on märgilise otsusega. 
Pressikonverents algas
https://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/kas-riik-ajab-tuulepargiga-kiusu-voi-soidavad-sonajalad-riigi-pohjendustest-lihtsalt-julmalt-ule?id=86649405
https://arileht.delfi.ee/news/uudised/riik-voib-juba-augustis-sonajalgade-tuulepargile-lammutamiskorralduse-anda?id=86645407