VIDEO | Kiviõli Keemiatööstus kasvatab riigi toel kasumit


Eesti mäe- ja töötleva tööstuse ettevõtete ressursikasutuse parandamisse suunatakse perioodil 2014-2020 ligi 220 miljonit eurot, millest pool tuleb Euroopa Liidu struktuurivahenditest.

Ressursitõhususe analüüs on Eestis üsna uus teema – oli ka Kiviõli Keemiatööstusele. Ometi on just auditi läbiviimine „Ettevõtete ressursitõhususe" meetmest investeeringuabi taotlemise eelduseks. Millise projekti tarbeks Kiviõli Keemiatööstus raha küsib, selgub lähimas tulevikus, auditi toetuseks saadi Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) kaudu 6250 eurot.

Alexela Groupi kuuluva Kiviõli Keemiatööstuse tegevusaladeks on peamiselt põlevkiviõli ning selle tootmise kõrvalsaadusena soojus- ja elektrienergia tootmine. 1922. aastal loodud ettevõte kaevandab Põhja-Kiviõli karjääris ning toodab aastas kuni 65 000 tonni toorpõlevkiviõli. Lisaks toodab firma põlevkivi kaevandamisel üle jäävast lubjakivist killustikku.

Alexela Groupi keskkonnajuhi Andre Zahharovi sõnul tunti huvi ressursitõhususe analüüsi vastu, sest nähti kohti, kus saaks olla efektiivsemad. Investeeringute otsingutel satutigi kõnealuse meetme juurde, mis pakub selleks häid võimalusi, sest lisaks investeeringutoetusele kantakse selle raames ka pool ressursitõhususe auditi kulust (kuni 7500 eurot).

Seotud lood:

"Peamine kasu, mis me auditist saime, oli esiteks see, et me tagasime endale kvalifitseerimistingimuse toetuse küsimiseks. Teiseks andis auditi raport meile suurusjärgus kümme soovitust, millega edasi tegeleda või millised võiksid olla potentsiaalsed projektid, mida ette võtta, et enda tootmistegevust ressursitõhusamaks muuta," loetles Andre Zahharov meetme peamisi boonuseid Kiviõli Keemiatööstuse jaoks.

Seni on „Ettevõtete ressursitõhususe" meetmest saanud oma projektidele toetust mitmete ettevõtete seas näiteks Palmako (2 miljonit eurot), kes võtab toetuse toel liimpuittoodete tehases kasutusele uudse lahendusega tootmisliini, Tootsi Turvas (101 730 eurot) ressursikadude ja jäätmete vähendamiseks mobiilse kännuhakkepurusti soetamise näol ja Kiviluks (623 250 eurot), kes uuendab ressursitõhususe toetusega oma mobiilset tootmisüksust.

2018. aastal jätkuvad ressursitõhususe taotlusvoorud nii auditile kui ka investeeringutele.

„Ettevõtete ressursitõhusus“ meede
Euroopa Liidu eelarve perioodi 2014–2020 struktuuritoetuste vahenditest rakendatav meede, mille kaudu toetatakse muuhulgas auditite ehk ressursikasutuse analüüside tegemist ja ressursitõhusasse tootmisse investeerimist.
Kes saavad taotleda?

Audit – mäetööstus, töötlev tööstus (EMTAK B ja C)
Investeeringute toetus – hetkel 5 sektorit, 2018 kevadel planeeritakse laiendada kõikidele töötleva tööstuse sektoritele.

Toetuse taotleja (edaspidi taotleja) võib olla äriühing, kelle põhitegevus vastab EMTAK 2008 koodidele: mäetööstus (jagu B, alajagu 05-09); toiduainete tootmine (jagu C, alajagu 10) ja joogitootmine (jagu C, alajagu 11); puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel; õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine (jagu C, alajagu 16); paberi ja pabertoodete tootmine (jagu C, alajagu 17); muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine (jagu C, alajagu 23).

Täpse info leiab ressursitõhususe meetme kodulehelt, rahastuse saanud projektidega võib aga tutvuda ressursitõhususe blogis.

Artikli ilmumist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.