VIDEO | Milline on Eesti transpordisektori tulevik?


VIDEO | Milline on Eesti transpordisektori tulevik?
Foto: Sven Arbet

Rahvusvahelise transpordifoorum (ITF), Euroopa Komisjoni ning majandus- ja kommunikatsiooniminsiteerium tegid täna ettekanded, mis loovad pildi Eesti transpordisektori tuleviku väljakutsetest ja vajalikest lahendustest.

ITF-i uuringu „The Future of Passenger Mobility and Goods Transport in Estonia" lähteülesandeks oli analüüsida väljakutseid ja võimalusi, millega Eesti transpordisüsteem silmitsi seisab, ning teha kindlaks riigi vajadused infrastruktuuri ja reformide osas.

Raportiga, mis põhineb teaduspõhisel empiirilisel analüüsil, annab ITF soovitused reformide suunamiseks. Projektiga koguti andmeid, analüüsiti teiste ITF-i liikmesriikide parimaid praktikaid ja kasutati kvantitatiivset modelleerimist Eesti transpordisüsteemi erinevate stsenaariumide uurimiseks. Tulemused peaksid aitama Eestil arendada kvaliteetsemaid transpordi lahendusi enda inimestele ja ettevõtetele. ITF-i uuring oli osa Eesti uue transpordi- ja liikuvuse arengukava väljatöötamisest aastateks 2021-35.

Ürituse ajakava:

10:00 - 10:20: Sõnavõtud: majandus- ja taristuminister Taavi Aas, Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor Henrik Hololei ning Rahvusvahelise transpordifoorumi peasekretär Young Tae Kim.

10:20 - 10:50: Rahvusvahelise transpordifoorumi esitlus, milles tuuakse välja „The Future of Passenger Mobility and Goods Transport in Estonia" uuringu peamised järeldused

10:50 - 11:30: Paneeldiskussioon: Henrik Hololei, Young Tae Kim, Indrek Gailan (MKM), Jari Kauppila (ITF), Dejan Makovsek (ITF).

12:15 - 13:30: Eesti transpordi ja liikuvuse arengukava 2021-2035 esmaversiooni tutvustus

Ürituse esimene pool toimub inglise keeles (ITF uuringu tutvustus, ilma tõlketa) ning teine pool eesti keeles (arengukava mustand).