VIIMANE 50: Milline töö on Eestis kõige vähem tasustatud?

 (118)
Milline on sinu palk?
VIIMANE 50: Milline töö on Eestis kõige vähem tasustatud?
Foto: ERIC GAILLARD, REUTERS

CV-Online'i hallatav Eesti suurim palgauuringute keskkond Palgad.ee avaldas 50 madalaima tasuga positsiooni kuupalgad. Allpool on välja toodud netotöötasud täistööaja puhul ning need sisaldavad lisatasusid.

Valdkondade lõikes on madalaim toitlustuse, sotsiaalhoolekande ja majutuse valdkonnas. Positsioonide lõikes teenivad madalaimat palka küsitleja, lasteaiaõpetaja abi ja õpetaja abi.

50 madalaima töötasuga positsiooni. Vaatamiseks klikka tabelile:

Allikas: palgad.ee

Hea lugeja, kirjuta, milline on sinu ametikoht ja netopalk.

Palgad.ee tasuta palgauuringus on osalenud üle 21 000 inimese. Kui sinu positsiooni kohta ei ole siin infot välja toodud või soovid enda ametikoha osas haridustasemete või maakonna lõikes statistikat saada, siis vaata Palgad.ee keskkonda.