Viis uuendust, mis täna kinnitatud liiklusseaduse muudatused kaasa toovad

 (23)
Elektriautod pääsevad ühissõidukite rajale.
Elektriautod pääsevad ühissõidukite rajale.

Valitsus kinnitas täna liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse, mis toob kaasa viis peamist muudatust.

Viis peamist muudatust on:

• võimaldatakse ühissõidukirada kasutada elektrisõidukitel, et populariseerida nende kasutamist. Jalgrataste ja mopeedide ühissõidukirajale lubamise otsustusõigus antakse teeomanikule;

• võimaldatakse muudatusega kasutusele võtta ka asulasisestele teedele paigaldatud automaatsed liiklusjärelevalvesüsteemid (näiteks Tallinnas Kristiine ristmiku kaamerad);

• suurendatakse jalakäijate liiklusohutust, võimaldades organiseeritud inimrühmadel (sealhulgas lasterühmal) liikuda väljaspool sõiduteed, kus liiklus on ohutum. Selleks võimaldatakse neil liikuda lisaks kõnniteele ja sõiduteele ka jalgteel ning jalgratta- ja jalgteel;

• lihtsustatakse nõudeid seoses liikluses vajalike dokumentide, nende kaasaskandmise ja taotlemisega. Näidetena võib tuua juhendamise õiguse ja jalgratturi juhtimisõiguse tõendamise. Populariseerimaks juhendamise kui ühe olulise õppeprotsessi osa, võimaldatakse juhendamise õigust tõendada liiklusregistri andmete alusel. Samuti võimaldab muudatus tõendada jalgratturi juhtimisõiguse olemasolu liiklusregistri andmete alusel.

• avalike teenuste kättesaadavuse parandamiseks muudetakse põhimõtete, et lõivustatud toimingu võib asutus teha ainult pärast riigilõivu laekumist. Eelkõige vähenevad seeläbi pangakaartiga riigilõivu tasumise teenustasud ning maanteeameti liiklusregistris toimingute tegemisele kuluv aega.