VKG seljatas kohtus keskkonnaministeeriumi

 (1)
Põlevkivikaevandus
PõlevkivikaevandusFoto: Rauno Volmar

Tallinna halduskohus tühistas Eesti Energia Kaevandustele välja antud kaevandamisloa Uus-Kiviõli kaevanduses, jättes rahuldamata VKG Kaevanduste kaks teist sama kaeveväljaga seotud taotlust, kirjutas Põhjarannik.

"Seda me ju taotlesimegi, et Eesti Energia Kaevandustele välja antud kaevandamisluba õigustühiseks tunnistataks," oli VKG arendusdirektor Jaanus Purga kohtu otsusega rahul. Kohus põhjendas Eesti Energia Kaevandustele välja antud kaevandamisloa tühistamise otsust sellega, et täidetud ei olnud maapõueseadusega ette nähtud tingimus, mille kohaselt menetletakse kehtiva kaevandamisloa omaniku uue loa taotlust uuele mäeeraldisele eelisjärjekorras üksnes siis, kui kehtiva loaga antud maavaravaru jätkub kuni viieks aastaks.

Eesti Energia Kaevanduste juht Veljo Aleksandrov tunnistas, et kuna kohtuotsus jõudis ettevõtte juristide lauale alles äsja, ei ole jõutud sellega veel süvitsi tutvuda. "Eeltoodu põhjal kaalume aga otsuse edasikaebamist ringkonnakohtusse. Esialgu ootame ära, millised sammud astub keskkonnaministeerium. Emotsionaalselt tundub, et see otsus ei ole õiglane, aga kindlasti tuleb seda enne seisukoha võtmist väga põhjalikult analüüsida."

Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja Berit-Helena Lamp ütles, et ministeerium vajab kohtuotsusesse süvenemiseks aega ega soovi seda praegu veel kommenteerida.

Loe edasi Põhjarannikust.