Võru maavanem: Sebe etteheidete taustal meenutan, et reisijad esitasid pidevalt kaebusi nende busside kohta

 (3)
Võru maavanem: Sebe etteheidete taustal meenutan, et reisijad esitasid pidevalt kaebusi nende busside kohta
Foto: Taavi Arus

Ärileht kirjutas eelmisel reedel sellest, kuidas Võru maavalitsus tekitas riigile kopsaka kahju, sest ei nõudnud liiniveohanke võitjalt lepingu täitmist.

Lühidalt asja kokku võttes võitis maakonna korraldatud 15,9 miljoni eurose hanke Hansa Bussiliinid. Kilomeetri hinnaks oli nende pakkumuses 0,917 eurot. Selle lepingu järgi oleks Hansa Bussiliinid pidanud alates 1. aprillist võrulasi vedama gaasibussidega ja maavalitsus pidi lepingu täitmist kontrollima, ehkki Võrus ei olnud ega ole gaasitanklat. Seega pidid käiku minema diiselbussid.

Võru maavalitsus sõlmis firmaga otselepingu ning varasema 0,917 euro asemel hakkas nüüd kehtima hind 1,346 eurot/km kohta. Maavalitsuse sõnul arvestasid nii nemad kui ka pakkumises osalenud ettevõtted, et riik avab maakonnas gaasitankla 1. aprilliks, kuid seda ei ole siiani.

Loe täispikka artiklit siit.

Võru maavanem Andres Kõivu vastulause artiklile:

Artikkel Võru bussihanke teemal on teadlikult kallutatud, sisaldab väärhinnanguid ning on koostatud lähtuvalt AS Sebe ärihuvist ja eesmärgist mõjutada 1. detsembriks Tartu Ringkonnakohtus valmivat kohtuotsust.

Seotud lood:

Artiklist on teadlikult jäetud välja kogu andmestik, mis puudutab riigi tegevust Võrru gaasitankla rajamise ettevalmistamisel ning üritatud jätta valemuljet justkui oleks pakkujad pidanud arvestama lisaks bussiveo korraldamisele ka Võrru tankla rajamise kohustusega.

Nimelt oli Võru maavalitsus 2014. aasta novembriks valmistanud ette bussihanke diiselbusside osas, kui Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium palus selle väljakuulutamise peatada, et asendada hankes diiselbussid gaasibussidega. MKM-i initsiatiivil ning tulenevalt Eesti riigi võetud kohustustest rohelisema energia kasutuselevõtul alustas riik siis ka lahenduse otsimist Võrru gaasitankla rajamiseks. Hanke toimumise ajaks oli vedajatele teada info majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel koostatud ühiste kavatsuste protokollist, milles riik kinnitas oma initsiatiivi Võrru tankla rajamisel.

Samuti jättis ajakirjanik mainimata artiklis olulise fakti, et hanketingimuste kohaselt tuli igal pakkujal kirjutada detailideni lahti pakutud hinna kujunemine ning mitte ükski pakkuja polnud hinna kujunemisel arvestanud gaasitankla rajamisega.

Seda, et tankla rajamise kohustuse eeldamine bussivedajalt on äärmiselt tavapäratu ning sellisest eeldusest ka ei lähtutud, on kinnitanud võitnud pakkujale lisaks ka teised hankes osalenud ettevõtted. AS Sebe hilisemad kohtumenetluses esitatud protestid sellel teemal on kantud ettevõtte ärihuvist võita tagasi neile tulus leping vahendeid valimata. Kas AS Sebe või mõni teine bussifirma on kunagi ise gaasitanklat ehitanud?!

Mingil põhjusel on ajakirjanik otsustanud ignoreerida Võru maavalitsuse edastatud infot, et veel vahetult enne esmase hankelepingu allakirjutamist võitnud pakkujaga, palusin ma MKM-is kokku kutsuda koosoleku, et veenduda tankla õigeaegses valmimises. Sel koosolekul lepiti kokku ka täiendav tegevuskava. Tankla õigeaegne valmimine eeldas operatiivset tegutsemist MKM-i ja KIK-i poolt, et avada meede tankla rajamise toetamiseks. See, et meetme avanemine oluliselt venima jäi, tuli hiljem halva üllatusena, mille eest tuleb riigil ka vastutada.

Artiklis esitatud AS Sebe juhatuse liikme Üllar Kaljuste esitatud versioon, et Hansaliinid oleks pidanud ikkagi vedu alustama ning maksma ka leppetrahvi pole loogiline. Samuti pole asjakohane viide GoBusile, kes maksis leppetrahvi seetõttu, et pidi alustama vedu valede bussidega, kuna tehas ei jõudnud tellitud busse õigeks ajaks valmis. Riigil pole võimalik nõuda leppetrahvi teiselt lepingupoolelt seetõttu, et teine lepingupool ei saa riigi enese tegemata jätmise tõttu lepingus kokku lepitud tingimustel teenust osutada.

Farslik on AS Sebe juhatuse liikme tsitaati: „Maavalitsus ei käitunud õiguspäraselt ega nõudnud juba sõlmitud lepingu täitmist ja sõlmis otselepingu väga kalli hinnaga, mis on riigile toonud üle 540 000 euro kahju." AS Sebe ise vedas Võrus käesoleva aasta alguses oluliselt kallima hinnaga (1,876 eurot/km). Ehkki Sebe oma vaidlustustega soovis saavutada selle lühiajalise ja ülikalli lepingu pikendamist, leidis Võru maavalitsus majanduslikult soodsama lahenduse kuni uue gaasitankla valmimiseni.

AS Sebe etteheidete taustal on asjakohane ka välja tuua, et ühistranspordi kasutajad Võrumaal olid viimastel aastatel Sebe busside osas selgelt rahulolematud. 2016. aasta märtsis viis maanteeamet läbi korralist kontrolli busside tehnilise korrasoleku üle ning saatis 80% kontrollitud bussidest tehniliste rikete tõttu täiendavale ülevaatusele.